KUURA-hankkeen yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää eri toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä. Yhteisenä tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti, työn muokkauksen toimintamalli ja vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista.

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen mallinnukseen osallistuvat työterveystoimijat, muu terveydenhuolto, kuntoutustoimijat, tutkimuslaitokset, eläkevakuuttajat, yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhdessä työpaikkojen kanssa.

Kuva: Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen kehittämiseen osallistuvat työterveystoimijat, muu terveydenhuolto, kuntoutustoimijat, tutkimuslaitokset, eläkevakuuttajat, yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhdessä työnantajien kanssa.

KUURA-hankkeen päätavoitteena on luoda yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin

- kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti
- työn muokkauksen toimintamalli
- vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista

Yhteistoiminnallinen kehittämistyö

- yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä
- vahvistaa osaamista 
- tukee hyvien käytäntöjen levittämistä

Tietopaketti ja toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen, kuntoutuksen ammattilaisten sekä työeläkevakuutusyhtiöiden käyttöön.

Tarkoitus on myös luoda pysyvämpää yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välille.

Hankkeen kohderyhmä

Eri kokoiset ja eri toimialojen yritykset ja organisaatiot sekä niiden: 

- lähiesimiehet, ylin ja keskijohto, henkilöstöhallinnon edustajat
- työsuojeluhenkilöstö
- työhyvinvointia työpaikoilla koordinoivat tahot
- työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset ja muut terveydenhuollon toimijat

Hankkeessa kehitetään kuntoutuksen, terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten ja työorganisaatioiden toimijoiden yhteistä monitoimijaista toimintatapaa ja –kulttuuria työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeessa kehitettyjen toimintatapojen hyödyn saajia ovat viime kädessä yritysten ja organisaatioiden työntekijät.

Hankkeen eteneminen 1.3.2020-28.2.2023

Kevät 2020

Hanke käynnistyy 1.3.2020

  • Työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa neuvottelu ja yhteistyön käynnistäminen
  • Kohdeyritysten alustava koonti
  • Yritysten tarpeiden koonnin suunnittelu; kysely/haastattelu toteutus syksyllä

Hankkeen toimijoiden

  • yhteinen aloitus Jyväskylässä 10.-11.3.2020
  • kaikille toimijoille yhteiset webinaarit kevään aikana

Ohjausryhmän kokoaminen

Syksy 2020

Yritysyhteistyö

  • Yrityskäynnit ja tarpeiden kartoitus
  • Alkukysely yrityksille


Vuosi 2021

Tietopaketin sisällön suunnittelu ja työn muokkauksen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä hankkeen toimijoiden ja kohderyhmän kanssa

Kysely/haastattelun tuloksien hyödyntäminen - yritysten nykytilanteen ja toimintatavat työkyvyn tuessa

Kehittämisryhmien työpajat

Pilotointi ja esitestaus

Focus-haastattelut

Kehittämiskohteiden pilotointi ja jatkokehitystyö yrityksissä ja työterveyshuolloissa


Vuosi 2022

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli otetaan käyttöön työpaikoilla

Aineisto julkaistaan sähköisenä ja levitetään valtakunnalliseen käyttöön

Vuosi 2023

Hanke päättyy 28.2.2023

Tulosten yhteenveto, levittäminen ja viestintä

Päätösseminaari