KUURA-hankkeen yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää eri toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä. Yhteisenä tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti, työn muokkauksen toimintamalli ja vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista. 

KUURA-toimijat

Kuva: Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen kehittämiseen osallistuvat työterveystoimijat, kuntoutustoimijat, tutkimuslaitokset, eläkevakuuttajat, yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhdessä työpaikkojen kanssa.

KUURA-hankkeen päätavoitteena on luoda yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin: 

 • kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti
 • työn muokkauksen toimintamalli 
 • vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista.

Yhteistoiminnallinen kehittämistyö ja toteutus  

Hankkeen aikainen yhteinen kehittämistyö: 

 • yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä 
 • vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista  
 • tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. 

Tuloksena syntyvä tietopaketti ja toimintamalli levitetään avoimesti työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön. Yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin tuotetaan käytäntöjä saumattomien kuntoutumisprosessien tueksi työpaikoille: 

 • työikäisten kuntoutustarve osataan havaita mahdollisimman varhain 
 • työhön kytkeytyvä kuntoutus nivoutuu nykyistä paremmin henkilöstön työkyvyn tukemiseen. 
   

Hankkeessa kehitettyjen toimintatapojen hyödyn saajia ovat viime kädessä työntekijät.   

Tarkoitus on myös luoda pysyvämpää yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välille.

Hankkeen eteneminen 1.3.2020-28.2.2023

KUURA-toteutus 2021-2023

Kevät 2020

Hanke käynnistyi 1.3.2020 

 • Työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa neuvotteluyhteistyön käynnistäminen
 • Työpaikkojen kanssa yhteistyön käynnistyminen; johdon ja henkilöstön kyselyt syksyllä
 • Hankkeen toimijoiden yhteinen aloitus Jyväskylässä 10.-11.3.2020 

 
Ohjausryhmän kokoaminen ja työskentelyn käynnistäminen 

Yritysyhteistyö 

 • Työpaikkojen kanssa neuvottelu ja tarpeiden kartoitus 
 • Johdon ja henkilöstön alkukysely 

Vuosi 2021

Tietopaketin sisällön suunnittelu ja työn muokkauksen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä työpaikkojen kanssa 

Kyselytuloksien hyödyntäminen 

Kehittämisryhmien työpajat 

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketin ja työn muokkauksen toimintamallin pilotointi ja esitestaus 

Johdon haastattelut 

Pilotoinnin ja haastatteluiden tulosten hyödyntäminen ja jatkokehitystyö  

 • työpaikoilla ja työterveyshuolloissa 

Vuosi 2022

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli otetaan käyttöön työpaikoilla 

Aineisto julkaistaan sähköisenä ja levitetään valtakunnalliseen käyttöön 

Vuosi 2023 

Hanke päättyy 28.2.2023 

Tulosten yhteenveto, levittäminen ja viestintä 

Päätösseminaari 

Haluatko lisätietoja? Hanketiimimme vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi. Ota yhteyttä