KUURA-hankkeen tavoitteet

Kuva - Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen mallinnukseen osallistuvat työterveystoimijat, muu terveydenhuolto, kuntoutustoimijat, tutkimuslaitokset, eläkevakuuttajat, yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhdessä työpaikkojen kanssa.

Päätavoitteena on luoda yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin

- kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen valmennusohjelma
- työn muokkauksen toimintamalli
- vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista

Yhteistoiminnallinen kehittämistyö:

- yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä
- vahvistaa osaamista 
- tukee hyvien käytäntöjen levittämistä

Valmennusohjelma ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen, kuntoutuksen ammattilaisten sekä työeläkevakuutusyhtiöiden käyttöön.

Tarkoitus on myös luoda pysyvämpää yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välille.

Hankkeen kohderyhmä

Eri kokoiset ja eri toimialojen yritykset ja organisaatiot sekä niiden: 

- lähiesimiehet, ylin ja keskijohto, henkilöstöhallinnon edustajat
- työsuojeluhenkilöstö
- työhyvinvointia työpaikoilla koordinoivat tahot
- työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset ja muut terveydenhuollon toimijat

Hankkeessa kehitetään kuntoutuksen, terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten ja työorganisaatioiden toimijoiden yhteistä monitoimijaista toimintatapaa ja –kulttuuria työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeessa kehitettyjen toimintatapojen hyödyn saajia ovat viime kädessä yritysten ja organisaatioiden työntekijät.

Hankkeen eteneminen 1.3.2020-28.2.2023

Kevät 2020

Hanke käynnistyy 1.3.2020

 • Työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa neuvottelu ja yhteistyön käynnistäminen
 • Kohdeyritysten alustava koonti
 • Yritysten tarpeiden koonnin suunnittelu; kysely/haastattelu toteutus syksyllä

Hankkeen toimijoiden

 • yhteinen aloitus Jyväskylässä 10.-11.3.2020
 • kaikille toimijoille yhteiset webinaarit kevään aikana

Ohjausryhmän kokoaminen

Syksy 2020

Yritysyhteistyö

 • Yrityskäynnit ja tarpeiden kartoitus
 • Alkukysely yrityksille
 • Focus-haastattelu
 • Alueellisten kehittämisryhmien kokoaminen
 • Kysely/haastattelun tuloksien hyödyntäminen, - yritysten nykytilanteen ja toimintatavat työkyvyn tuessa
 • Alueellisten kehittämisryhmien käynnistyminen yritysten kanssa

Vuosi 2021

Valmennusohjelman sisällön suunnittelua ja työn muokkauksen toimintamallin kehittäminen hankkeen toimijoiden ja kohderyhmän kanssa yhteistyössä

 • Alueellisten kehittämisryhmien tapaamiset jatkuvat

Alueilla syntyneiden ohjauksen ja kuntoutusprosessin eri osien kehittämisen tulokset ja niiden arviointi

Kaikkien alueellisten ryhmien yhteinen työpajapäivä

Pilotointi ja esitestaus

Kehittämiskohteiden pilotointi ja jatkokehitystyö yrityksissä ja työterveyshuolloissa

Vuosi 2022

Työn muokkauksen toimintamalli ja sen käyttöä koskevat ohjeet julkaistaan sähköisenä

Työn muokkauksen malli ja valmennusmateriaali otetaan käyttöön, toimintatavat juurrutetaan

Vuosi 2023

Hanke päättyy 28.2.2023

Tulosten yhteenveto, levittäminen ja viestintä

 • Tapaamiset, seminaarit, koulutuspäivät
 • Päätösseminaari