Kotopaikka-hanke tuki maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa 2017-2019. Hankkeen avulla löydettiin sujuvia, kustannustehokkaampia ja paikallista työllistymistä tukevia kotoutumispolkuja.

Kotopaikan kohdekuntien päämääriä olivat mm.

 • henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston vahva monikulttuurisuusosaaminen ja kotouttamiseen liittyvien prosessien hallinta
 • toimiva monialainen yhteistyö kunnissa kotouttamispolun koordinoimiseksi
 • toimiva yhteistyö eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä tehokkaiden palvelumallien tarjoamiseksi, kuvattuna palvelukarttana
 • joustavat toimintamallit maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen - yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa
 
Tulokset
 • Monikulttuurisuusosaamista kuntien toimijoille 
 • Palveluverkoston kuvaukset ja verkostoituminen 
 • Maahanmuuttajien työllistymispolut 
 • Suomalaisen työelämän pelisääntöosaaminen 
 • Materiaalit ja julkaisut em. liittyen 
 
Kunnat

Kotopaikka-hankkeen kohdekunnat:

 • Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
 • Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärven kaupunki
Kotopaikka-tuloksia Osaamisen ja palveluverkoston kehittämistä Keski-Suomessa 2017-2019. Tehtyä työtä on koottu tälle sivulle: Tutustu!
 

Johanna Pitkänen ja Ulla Koukkari-Anttonen, Kotopaikka-hanke

"Monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat olleet toivotuimpia koulutussisältöjä Kotopaikka-hankkeessa. Kohti onnistuneempia kohtaamisia voit suunnistaa seuraavien 12 kohdan kautta! "

Lue lisää
 

Tavoitteet

 • Henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen kehittyy kunnissa ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajien kotoutumispolulla
 • Käytössä on työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä
 • Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen
 • Maahanmuuttajien osaaminen suomalaisen työelämän pelisäännöistä kasvaa räätälöityjen koulutusten avulla ja heille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.
 

Toimenpiteet

 • Kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset
 • Työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan
 • Tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille
 • Tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista
 • Järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä
 

Materiaaleja

Kotopaikan verkko-opas

Hyviä käytänteitä, osaamisen kehittämisen materiaaleja ja vinkkejä asiakastyöhön. 

Siirry verkko-oppaaseen

Tutustu myös esitteeseen!

Kotopaikka-linkkivinkit:

 1. maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön 

 2. omakielisiä tai selkokielisiä materiaaleja maahanmuuttajille.

Esitteet

Julkaisutiedote, syksy 2019: kuvaus hankkeessa tuotetuista materiaaleista

Kotopaikka-esite (pdf): Kehitämme kuntien työntekijöiden, yritysten ja muiden maahanmuuttajien kanssa toimivien (seurakunnat, järjestöt, yksityiset) monikulttuurisuusosaamista verkostosparrausten ja vertaismentorointiryhmien sekä erilaisten koulutusten avulla.

Vertaisryhmätoiminta (pdf): Vertaismentoroinnin avulla tuetaan maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä toimijoita.

Kotopaikan toimintaa 2017-2019

Kotopaikka Road Show järjestettiin toukokuussa 2019!

Kotopaikka-hankkeen loppuseminaari The Road Show kiersi jakamassa tietoa ja hyviä käytänteitä aamubrunssin merkeissä:

 • Pohjoisessa Keski-Suomessa Saarijärven Biotalousinstituutissa ti 21.5.2019 klo 9.00-11.00
 • Eteläisessä Keski-Suomessa Keuruulla pe 24.5.2019 klo 10.00-12.00.

Kiertueella oli mukana hanketoimijoita, hankkeen kohdekuntien yhteistyötahoja ja kokemusasiantuntijoita sekä Suomen Yrittäjäopiston Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hanke. Tilaisuudet koettiin hyväksi tavaksi levittää hankkeen tuloksia sekä käydä keskustelua alueellisten toimijoiden kanssa. Lue lisää: Kotopaikan Aamubrunsseilla kuntien kotouttamistyön hyvät käytännöt näkyviksi

Lisäksi olemme toteuttaneet:

Hankkeen aikana järjestettiin kotouttamis- ja maahanmuuttotyön parissa toimiville avoimia tilaisuuksia, joissa kuultiin ja pääsi keskustelemaan maahanmuuttajien kohtaamisesta ja palveluiden järjestämisestä lainsäädännön ja kokemustiedon sparraamisen näkökulmista. Esimerkkejä tilaisuuksistamme:

 • Makuja maailmalta ja uria Keski-Suomesta -tapahtuma 15.5.2018 klo 15-19 Viitasaarella. Lisätietoja oheisesta esitteestä.

 • Maahanmuuttajien kohtaaminen ja palveluiden järjestäminen -seminaari 23.5.2018, Saarijärvi. Lisätietoja: Ideointipäivän ohjelma (pdf)

 • Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa -ideointipäivä 21.2.2018, Jyväskylä

Lisätiedot:

Pitkänen Johanna

Pitkänen Johanna

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494

 Jyväskylän kristillinen opisto         Jyväskylän palvelualan opisto     HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulugradia-logo-musta-verkko 150 kork.pngJAMK