KEMUSOTE-projektissa toimimme ikääntyvien palveluita tuottavien yhteiskunnallisten yritysten kanssa Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Yhteiskehittämällä edistämme yritysten tuotteistamisosaamista sekä henkilöstön työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä tukevien toimintamallien kehittämistä. Lisäksi tuotamme materiaalia ja tietoa sote-alan yhteiskunnallisen yrityksen statuksesta kiinnostuneille.