KEMUSOTE-projektissa toimimme ikääntyvien palveluita tuottavien yhteiskunnallisten yritysten kanssa Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Yhteiskehittämällä edistämme yritysten tuotteistamisosaamista sekä henkilöstön työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä tukevien toimintamallien kehittämistä. Lisäksi tuotamme materiaalia ja tietoa sote-alan yhteiskunnallisen yrityksen statuksesta kiinnostuneille.

Lue lisää yhteiskunnallisesta yrityksestä

Oppaita

Meillä on idea! (pdf)

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla (pdf) 

Yhteiskunnallisen yrittämisen innovaatiokirja (pdf)

Blogitekstejä

TEMatiikkaa-blogi: Yhteiskunnalliset yritykset – miksi juuri nyt?

Saila Tykkyläinen / ArvoliittoBlogi: Yhteiskunnalliset yritykset – mitä ne ovat?

Saila Tykkyläinen /Vaikuttava yritys: Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa, osa I

Saila Tykkyläinen / Vaikuttava yritys: Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa, osa II

Anna Kuusiniemi - Laine/ Castrèn&Snellman: Yhteiskunnalliset yritykset – mallia

Artikkeleja

Alatalo, Malla., Sammalkangas, Jatta.&Tapaninen, Mirva.2021: Yhteiskunnallinen yrittäjyys osana turvallisuutta. (pdf)

Raportteja

Ilari Havukainen, Ville Kuittinen, Mikko Matveinen, Merja Mononen, Jarkko Peiponen ja Saila Tykkyläinen (2014): Yhteistä hyvää yrittämällä- kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa. (pdf)

Melkas, Helinä, Puumalainen, Kaisu, Sjögren, Helena, Syrjä, Pasi.,Konsti-Laakso, Suvi., Koskela, Virpi., Oikarinen, Tuija. &Tykkyläinen Saila. (2015): Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa. (pdf)

Moilanen, Hanna &Karjalainen, Jari (2014). Yhteistoiminnasta ratkaisuja – Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa.(pdf)

Vilminko, Sari (2015): Siltoja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen Oulun seudulla.(pdf)

Opinnäytetöitä

Cuckovic, Dusko (2012): Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sen edistäminen Mikkelissä. (pdf)

Elovaara, Venla (2020): Yhteiskunnallinen yritys. Vaihtoehto hyvinvointipalvelujen tuottajaksi. (pdf)

Hamberg, Johanna. (2018): Aloittavan yhteiskunnallisen yrityksen brändin rakentaminen. (pdf)

Heinonen, Satu (2016): Yhteiskunnallinen yritys tekee hyvää: Arvot toiminnan kivijalkana. (pdf)

Kinnunen, Hanna (2012): Hoivan tukipalveluiden toteutus yhteiskunnallisen yrittäjyyden keinoin. (pdf)

Pakula, Katri (2013): Kohti arvokasta markkinointia – markkinoinnillinen tilanneanalyysi yhteiskunnallisten yritysten työvälineenä. (pdf)

Palkio, Lilli (2016): Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa. Haaste vai mahdollisuus? (pdf)

Peuha, Kaisa (2015): Yhteiskunnallisen yrityksen organisointi. Case Könkkölä. (pdf)