Työuran rakentamisen ja hallinnan malleja uudenlaisissa työnteon muodoissa työskenteleville

KEMUSOTE-projektissa mallinnamme uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuraa ja sen hallintaa erilaisissa työn organisoinnin ja sopimussuhteiden muodoissa. Selvitämme kerätyn aineiston perusteella, millaista osaamista ja kompetensseja työuran rakentaminen sote- ja kasvatusalalla työskenteleviltä edellyttää. Tarkastelemme myös asiantuntijuuden tuotteistamisen merkitystä työssä menestymisen näkökulmasta.

Mallintaminen kohdentuu erityisesti hankkeen loppupuolelle, jotta kaikkea kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää tuotoksessa. Mallintamisesta päävastuussa ovat Humak ja Laurea.