Kemusote-projektissa kartoitamme osuuskuntatoimintamallin soveltuvuutta sote-alalle ja luomme kartoituksen pohjalta käytännön toimintasuunnitelma haja-asutusalueen hyvinvointi- ja sote-palveluiden toteuttamiseksi. Turun saaristoon sijoittuvassa kehittämisprosessissa sovelletaan palvelumuotoilun menetelmiä osuuskuntatoimintamallin potentiaalin selvittämiseksi. Tulemme lisäämään tälle sivulle lisää tietoa prosessin eri vaiheista ja tuloksista.