Kemusote-projektissa kartoitamme osuuskuntatoimintamallin soveltuvuutta sote-alalle ja luomme kartoituksen pohjalta käytännön toimintasuunnitelma haja-asutusalueen hyvinvointi- ja sote-palveluiden toteuttamiseksi. Turun saaristoon sijoittuvassa kehittämisprosessissa sovelletaan palvelumuotoilun menetelmiä osuuskuntatoimintamallin potentiaalin selvittämiseksi. Tulemme lisäämään tälle sivulle lisää tietoa prosessin eri vaiheista ja tuloksista.

Osuuskuntatoiminnan mahdollisuudet saaristossa

23.10.2020 järjestettiin verkostotyöpaja teemalla "Osuuskuntatoiminnan mahdollisuudet saaristossa". Voit tutustua työpajapäivän alustusten materiaaleihin alla olevista linkeistä

Anneli Pahta: Osuuskuntatoiminta hyvinvointi- ja sote-palveluissa - Kuntanäkökulma

Petri Sipilä: Osuuskunnista taloudellinen ratkaisu palvelujen saatavuusongelmaan

Päivi Rautava: Mikä osuuskunta on ja voisiko se olla sotetuottaja?

Terhi Tevameri: Sote-alan tilannekuvaa

Ulla Teppo: KEMUSOTE -projektiesittely