Kemusote-projektissa autamme sote-alan kevytyrittäjiä ja sellaiseksi aikovia kehittämään osaamistaan ja muutoskyvykkyyttään. Kehitämme myös uudenlaisissa työnteon muodoissa työskenteleville työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja.

Tietoa ja innostusta työpajoista

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan uudenlaisia työnteon muotoja tuetaan KEMUSOTE-projektissa ilmaisilla ja avoimilla työpajoilla, jotka on tarkoitettu kaikille sote-alalla jo toimiville kevytyrittäjille ja sellaista harkitseville.

Työpajoissa käsittelemme yhdessä aina jotakin tiettyä kevytyrittäjyyteen liittyvää teemaa. Kyseessä ei ole yrittäjyyskurssi, mutta työpajoissa on mahdollisuus oppia yrittämisestä ja herätä oman toiminnan kehittämiseen. Jokaisen osallistujan tulokulma sote-palvelujen tarjoamiseen on omanlaisensa ja näkemysten jakaminen toisten kanssa avaa uusia näköaloja. 

Työpajasarjaan liittyy työkirja, jonka saat tilattua maksutta kotiisi ilmoittautumisen yhteydessä. Työkirjasta on olemassa myös sähköinen versio.

Työpajat järjestetään verkossa keväällä 2021 ja niihin on helppo osallistua. Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen toimivalla verkkoyhteydellä. Ilmoittautuminen työpajoihin on alkanut.
Huom. Kevään toteutukseen mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta, loput ilmoittautumiset siirrämme syksyn toteutukseen.


Vastaava työpajasetti järjestetään projektin aikana uudestaan syksyllä 2021 ja vielä kahdesti vuonna 2022. 

Kevään 2021 työpajojen aikataulu

KEMUSOTE-työpajat järjestetään verkossa seuraavina ajankohtina klo 14-18


ke 13.1.2021 Työpaja 1 | Toimintaympäristön muutos

ke 3.2.2021 Työpaja 2 | Oman osaamisen kehittäminen

ke 24.2.2021 Työpaja 3 | Palvelujen kehittäminen

ke 17.3.2021 Työpaja 4 | Asiakkuudet ja markkinointi

ke 14.4.2021 Työpaja 5 | Myynti ja kannattavuus

ke 5.5.2021 Työpaja 6 | Oman työn johtaminen

ke 26.5.2021 Työpaja 7 | Verkostojen hyödyntäminen

 

Tule mukaan! Hanki linkkisi KEMUSOTE-työpajoihin Ilmoittaudu tästä

Työterveyshuollon uudet palvelukonseptit

Kevytyrittäjät työskentelevät useassa eri työpaikassa, ja työtä tehdään eri statuksilla jopa saman päivän aikana. Kevytyrittäjien työ on monipaikkaista, verkosto- ja projektimaista ja siihen liittyvät uudenlaiset tilalliset järjestelyt sekä uudenlaiset työn järjestämisen tavat.

Monipaikkainen, verkosto- ja projektimainen työ haastaa työterveyshuollon useilla tavoilla. Ensinnäkin, työ on erityistä aikajärjestyksiltään, tilallisilta järjestyksiltään, sosiaalisilta ehdoiltaan ja mahdollisesti myös juridisiltaan perusteiltaan. Toiseksi, työ suoritetaan useissa erilaisissa paikoissa, jolloin yhteistyö toisten kanssa on mahdollista toteuttaa ainoastaan virtuaalisena vuorovaikutuksena

Liikkuva ja monipaikkainen työ asettaa työntekijän alttiiksi uudenlaisille, työn yksilöllistymiseen liittyville riskeille, koska liikkuvaa työtä tekevän ihmisen vaikutusmahdollisuudet oman työn kuormitustekijöihin saattavat olla heikkoja. On koettu ongelmaksi, ettei esimerkiksi työterveyshuollon tehtäväksi annetulla työpaikkaselvityksellä kyetä tavoittamaan uudenlaisten, perinteisen työn ehdoista poikkeavia riskejä.

Hankkeessa kehitetään työterveyshuollon käyttöön palvelukonsepteja, joiden avulla on mahdollista lisätä kevytyrittäjien erilaisten ja vaihtuvien työympäristöjen turvallisuutta, edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Palvelukonseptien kehittäminen toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavien yrittäjien, näille yrittäjille palveluita tuottavien organisaatioiden ja sidosryhmien sekä työterveyshuollon edustajien kanssa virtuaalisissa työpajoissa vuonna 2021. Työpajoja järjestetään kaksi, joista ensimmäinen toteutetaan huhtikuussa ja toinen syyskuussa 2021.