Lisätty ja virtuaalitodellisuus ovat arkipäiväistymässä ja leviämässä laajemmin myös koulutukseen. Uusi teknologia mahdollistaa aivan uudentyyppisiä oppimiskokemuksia, jotka kehittävät samalla sekä tekemisen että ajattelemisen taitoja. Virtuaalimaailma tarjoaa laajoja hyödyntämismahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen todellisuutta mallintavissa oppimisympäristöissä. Oppiminen voidaan kytkeä aikaan, paikkaan tai tilaan, joihin reaalimaailman opetustilanteissa ei ole mahdollista päästä. Lisäksi virtuaalimaailma tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten taitojen oppimiseen turvallisesti ja riskittömästi (esim. auton ajaminen, pelastustoiminta). Millaisia pedagogisia haasteita ja mahdollisuuksia lisätyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen oppimisessa sisältää?

Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden käyttö oppimisessa edellyttää soveltuvaa laitteistoa ja käytännön kokeilutoimintaa, jossa kartoitetaan miten eri teknologiat soveltuvat erilaisiin oppimisen tilanteisiin. Kokeilujen kautta voidaan jäsentää, mitä toiminta edellyttää tekniikan ja tilojen lisäksi opettajalta ja oppijoilta. KEHTO-hankkeessa testataan 360°-videoita ja -kuvia sekä lisättyä ja virtuaalitodellisuutta erilaisissa oppimistilanteissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja hyvinvointialalla sekä Keski-Suomen keskussairaalassa. Hankkeessa toteutetaan käytännön kokeiluja. Hankeaikataulu: 1.8.2017-30.6.2018.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kokeilla 360˚-still- ja videokuvia sekä lisättyä ja virtuaalitodellisuutta oppimisen ja ohjauksen tukena erilaisissa koulutuksissa ammattikorkeakoulussa sekä Keski-Suomen keskussairaalassa.  Organisaatioiden tietämys lisätyn ja virtuaalitodellisuuden käyttökohteista, soveltamisalueista, osaamisvaatimuksista ja haasteista lisääntyy. 

Toteutettavat kokeilut

  1. Valmiin, jo olemassa olevan, materiaalin testaaminen opetuksessa ja ohjauksessa (VR) 
  2. Koulutus- ja havaintomateriaalin tuottaminen (AR/VR) ja hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa sekä ammattikorkeakoulussa että keskussairaalassa. 
  3. VR-etäohjaus ammattikorkeakoulussa
  4. 360˚-kuvamateriaalin testaaminen Keski-Suomen keskussairaalassa henkilöstökoulutuksessa - traumaryhmäharjoitteluun liittyvä kokeilu
    Katso traumatiimin 360-kuva

Kysy lisää:

Kauppila Päivi

Kauppila Päivi

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408460627