Robotics by JAMK on kumppanisi robotiikan hyödyntämisessä ja kehittämisessä sekä sen mahdollisuuksien ja vaikutuksien arvioinnissa. Robotti tekee ja tukee, sinä ohjaat ja osaat, me tarjoamme monialaisesti asiantuntijamme käyttöönne!

Hyvinvointialalla kehitetään ja tuotetaan robotiikkaan, tekoälyyn sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyviä asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille, julkiselle sektorille ja muille organisaatioille. Tarjoamme laadukkaat olosuhteet robotiikan käyttöönottoon, soveltamiseen ja sen vaikutusten testaamiseen tasokkaassa sosiaali- ja terveysalan laboratorio- ja simulaatioympäristössä. 

Automaatio ja robotiikka ovat vahvasti esillä myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opintosuunnitelmiin on sisällytetty tulevaisuuden tarpeita kattavasti palvelevia teknologiaopintoja mukaan lukien terveysteknologia, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja tekoäly. JAMKin hyvinvointiyksikössä robotiikka ja tekoäly nähdään luontevana osana tulevaisuuden SoTe-palveluja sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä. Tätä tavoitetta tukee robotiikan ja tekoälyn vahva läsnäolo niin koulutuksessa kuin TKI-toiminnassa. 

Robotiikkaosaaminen muodostuu palvelurobotiikasta, mobiilirobotiikasta, yhteistyöroboteista, AI:stä, XR:stä, toimintakykyä ja kuntoutusta tukevista roboteista, sosiaalisesta robotiikasta ja puettavasta teknologiasta. Tarkoitus on vahvistaa robotiikan ja tekoälyn edellyttämää ammattilaisten tiedon lisäämistä, asenteiden muokkausta, osaamisen kehittämistä ja tuottavuuden parantamista robotiikan avulla. Robotics by JAMK pyrkii TKI- ja palvelutoiminnassaan vastaamaan digitalisaation ja robotisaation keinoin  SoTe-uudistuksen synnyttämiin tarpeisiin.

Robotiikan mahdollisuuksia lähestytään laaja-alaisesti huomioiden myös sosiaalisesti ja eettisesti kestävät ratkaisut ja näkökulmat. Robotics by JAMK toimii läheisessä yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa sekä muun muassa JAMKin Kuntoutusinstituutin ja muiden JAMKin vahvuusalojen kanssa.

 

Osaamisalueet

Hyvinvointivaikutukset

Teaser_ROR_320x180.png

Robotiikkaa käyttöön otettaessa ja hyödynnettäessä on hyvä huomioida myös sen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen esimerkiksi työyhteisön osalta. Tarjoamme osaamisemme ja välineet robotiikan vaikutusten arvioimiseen.

Hyvinvointirobotiikka

Teaser_RTT_320x180.png

Hyvinvointirobotiikka muuttaa sote-alaa. Tarjoamme erilaisia hyvinvointialaa palvelevia robotiikkaratkaisuja. Esimerkiksi etäläsnäolorobotiikka, erilaiset koulutusrobotit ja simulaatiot.

Exoskeletonit

Teaser_RC_320x180.png

Mahdollistamme työn ja työtehtävien uudistamisen henkilötasolta lähtien. Tarjoamme kevyitä ratkaisuja, joilla vastataan yritysten tarpeeseen lisätä tuottavuutta sekä edistää työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

AI & XR

Teaser_ROR_320x180.png

Teknologian kehittyessä myös tekoäly tulee osaksi arkea ja linkittyy entistä vahvemmin myös robotiikkaan. Laajennettu todellisuus tuo uuden ulottuvuuden robotiikkaan. Sen avulla voidaan muun muassa mallintaa ja ohjelmoida robotiikkaa.

Roboetiikka

Teaser_RTT_320x180.png

Robottien kehittyessä, niiden toimintoihin liittyvät yhä enemmän myös tunteet ja muut inhimilliset ominaisuudet. Tämän vuoksi eettinen ja moraalinen tarkastelu tulee huomioida robotiikkaa hyödynnettäessä. 

Tulevaisuuden SoTe

Teaser_RC_320x180.png

Robotiikan hyödyntäminen muuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden luonnetta ja korostaa teknologian roolia osana palvelujärjestelmää. Robotit ovat yleistyneet terveydenhuollossa esimerkiksi leikkaussaleissa, mutta tulevaisuudessa käyttö tulee lisääntymään myös sosiaalipalveluissa, esimerkiksi vanhustenhuollossa.

 

Yhteystiedot

Norvapalo Kare

Norvapalo Kare

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Kilpailuetua ja osaamista TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan) ja palveluliiketoiminnan avulla.
Tutkinnot:
KTT, LitM
Pekkola Toni

Pekkola Toni

Projektiasiantuntija, Project Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503382260
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla