Vinkkejä metsänhoitoon

NEEFO -hankkeessa tuotettujen infokorttien tarkoituksena on täydentää jo olemassa olevaa laajaa ja monipuolista metsänomistajille suunnattua metsänhoidon opetusmateriaalia metsänomistajilta kootuilla hyvillä käytänteillä. Lisäksi korttisarjassa tuodaan esille metsänomistajia kiinnostavia, uusia metsänhoidon suuntauksia sekä metsänomistajien itse tehtäviksi sopivia toimenpiteitä.

Infokortit on suunnattu uusille, omatoimisuudesta kiinnostuneille metsänomistajille, jotka haluavat vaikuttaa metsiensä hoitoon ja käsittelyyn sekä varmistaa itselle tärkeiden tekijöiden, kuten luonto-, kulttuuri- ja retkikohteiden huomioon ottamisen ulkopuolisten toteuttamissa metsätöissä. Korteilla pyritään antamaan ideoita perhemetsätalouden harjoittamiseen pienelläkin metsätilalla ilman suuria investointeja tai ammattiosaamista. Yhdessä tehden voimme siirtää metsien käytön perinnettä sukupolvelta toiselle.

Hankkeen aikana tehtiin myös laskuri, jonka avulla voit arvioida tavallisimpien metsänomistajan itse tehtävien metsänhoitotoimenpiteiden ajanmenekkiä ja kustannuksia.

Laskurin ja infokortit on koostanut Jyväskylän ammattikorkeakoulu osana NEEFO "Network for Educated European Forest Owners" -hanketta, jota on osarahoittanut EU:n Erasmus+ -ohjelma.

Laskurin ja kortteja voi ladata, tulostaa ja levittää vapaasti muokkaamattomina eteenpäin.

Info cards

The idea of these information cards is to complement the existing education material for forest management with good practices collected from forest owners. Furthermore, new forest management practices and measures suitable for self-directed forest owners are presented.

The target group for the cards are new and active forest owners willing to affect the management of their forests and to preserve important nature, culture and hiking sites during different forest operations. By using the calculating tool, the forest owners can estimate the time consumption and cots of the most common, manual forest management activities.

The idea of the cards is to give forest owners ideas of the activities, which can be carried out also on small forest estates and without major investments and skills. When working together, the family forestry practices can be passed on from tradition to tradition.

The calculating tool and the information cards were produced by the JAMK University of Applied Sciences as a part of the NEEFO “Network for Educated European Forest Owners” -project partly financed by the Erasmus+ -programme.

The tool and the cards are free to be downloaded, printed and distributer without modifications.

 
Metsänomistajan omatoimilaskuri Excel -pohjaisella laskurilla voit vertailla omatoimisesti tehtyä tai ammattilaisen tekemää metsänhoitotoimenpidettä keskenään. Laskurin tulokset ovat arvioita. Lataa laskuri
 
Vertainen Laura

Vertainen Laura

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504389280
Näytä lisää