jamk.fi

Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana toimintaan liitettiin osana pelipajatoiminta, Pelaten takaisin töihin -pilotointi, jossa kokeiluna toteutettiin peleihin ja pelillisiin hyötysovelluksiin liittyen toimintaa, jossa tutustuttiin sovelluksiin sekä teorian että käytännön kautta.  

Pajojen tarkoituksena oli lisätä pitkäaikaistyöttömien, erityisesti yli 50-vuotiaiden miesten, omaehtoista työkykyä ylläpitävää ja terveyttä edistävää toimintaa liikuttavien ja aktivoivien pelien ja pelillisten hyötysovellusten avulla.

Osahankkeen aikana toteutettiin seitsämän pelipajaa, sekä osallistuttiin kolmeen isompaan työttömille suunnattuun tapahtumaan. Pajat toteutettiin yhteistyössä työttömien parissa toimivien yhdistysten ja projektien kanssa. Pajoista saadun palautteen perusteella

  • mielenkiintoisimmiksi koettiin Geocaching ja aktiivisuuden mittaamiseen liittyvät sovellukset
  • muut esitellyt pelit ja pelilliset hyötysovellukset eivät saaneet käyttäjiä muutamia poikkeuksia lukuunottamatta
  • yllätyttiin positiivisesti Geocaching-toiminnan tervesyvaikutuksista kun se konkretisoitiin askelten mittauksen kautta.

Osahankkeen aikana ei varsinaiseti tutkittu toiminnan pitkäaikaisvaikutuksia, mutta keväällä 2018 tehdyn soittokierroksen kautta saatiin selville, että siihen mennessä pelipajoihin osallistuneiden keskuudeessa ei voida katsoa aktiivisuuden lisääntyneen kiinnostuksesta huolimatta. Vain yksi (nuori) osallistunut kertoi jatkaneensa Geocaching-harrastusta.

Teksti: Hanna Hauvala & Niko Kiviaho.

Lue lisää Hyvinvointikioskin loppujulkaisusta.