DigiHR-hankkeen rahoittajalogot ESR Vipuvoimaa JAMK Jyväskylän yliopisto

Haluaisitko…

  • Keskittyä olennaiseen työhön paperinpyörittämisen sijaan?
  • Sujuvoittaa yrityksesi arkea?
  • Nostaa henkilöstön tyytyväisyyttä?
  • Vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä?
  • Henkilöstön asioiden hoituvan sujuvasti ja luotettavasti?
  • Lisätä yrityksesi tehokkuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia?
  • Kartuttaa tietojasi digitaalisesta henkilöstöjohtamisesta?
  • Uudistaa organisaatiosi toimintaa?
  • Ennakoida asioita paremmin?

Jos vastasit ”kyllä” edes kerran, DigiHR-hanke on sinulle tarkoitettu!

Mikä ihmeen DigiHR-hanke?

DigiHR eli Digitaalisen HR-osaamisen kehittäminen digimurroksessa -hanke alkoi lokakuussa 2021 ja päättyy elokuussa 2023. Sen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset, jotka haluavat parantaa digitaalista HR-osaamista yrityksen strategisen kilpailuedun vahvistamiseksi, henkilöstötyytyväisyyden kasvattamiseksi ja henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden ennakoimiseksi. Hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Hanke kuuluu REACT-EU-hankkeisiin ja rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä, osaamista ja taitoja digitaalisesta henkilöstöjohtamisesta ja muutostilanteen johtamisesta, rakentaa digitaalisen henkilöstöjohtamisen kehityspolkuja, pilotoida HR-analytiikkaa sekä lopuksi luoda kokemusten ja oppien kautta digitaalisen HR:n kehittämismalli. Hankkeen aikana tullaan mahdollisesti toteuttamaan myös erilaisia tapahtumia, webinaareja ja tietoiskuja.

Yritykset voivat esimerkiksi hankkeen avulla digitalisoida prosessejaan, jotka liittyvät rekrytointiin, perehdyttämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä suorituksen johtamiseen. Osallistujat saavat myös tietoja HR-analytiikasta sekä pääsevät testaamaan ja näkemään sen hyödyt käytännössä.

Mitä on Digitaalinen HR?

Digitaalisessa HR:ssä prosessit, kuten esimerkiksi rekrytointi, perehdytys ja osaamisen kehittäminen on automatisoitu. Tieto liikkuu näin digitaalisesti eteenpäin oikealle taholle oikeaan aikaan. Dataa voidaan syöttää sekä käyttää paikasta ja ajasta riippumatta. Tämä sujuvoittaa arkea, vähentää paperien pyörittämistä, tietojen syöttämistä ja näin vapauttaa resursseja olennaiseen toimintaan. Pitkällä tähtäimellä digitaalisen henkilöstöjohtamisen avulla henkilöstö voi paremmin, kilpailukyky ja työhyvinvointi paranee ja toimintaa on helpompi ennakoida.

Miten osallistua?

Osallistuminen ja konsultaatio ovat maksuttomia. Huom! Osallistuminen kartuttaa yrityksen de minimis –tukea 6000€ verran. Lue lisää de minimis -tuesta.

Hanketiimi

JAMK, Liiketoimintayksikkö

Henna-Liisa Maljonen
Maija Haaranen
Pia Viklund
Satu Honkanen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Niilo Noponen
Matti Leppäniemi

Ketteröitetään HR-prosesseja yhdessä

Olehan yhteydessä:

Maljonen Henna-Liisa

Maljonen Henna-Liisa

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504770178
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

JAMKin tietosuoja- ja rekisteriselosteet | Jamk.fi-sivuston saavutettavuusseloste | DigiHR-hankkeen tietosuojaseloste (tulossa pian)