Yrityksille ja innovaattoreille

Järjestämme isojen, globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten toimeksiannosta innovaatiotapahtumia, hackathoneja, joiden avulla ratkotaan ympäristön kannalta kestävään liiketoimintaan liittyviä haasteita. Kutsumme pk-yritykset ja startupit etsimään ratkaisuja haasteisiin, ja kehittämään samalla omaa ideaansa selkeän kysynnän ohjaamana. Autamme yrityksiä potentiaalisten ideoiden kehittämisessä innovaatioiksi tuomalla yhteen yritykset, tutkijat, kehittäjät, rahoittajat ja biotalousalan asiantuntijat. BioPaavon verkostoista, kasvualustalta, löytyy vetoapua yrityksille uusien innovaatioiden edistämiseksi ja uuden biotalousliiketoiminnan kehittämiseksi.

Opiskelijoille

Opiskelijat ovat tulevaisuuden avaintekijöitä! Opiskelijat ovatkin tervetulleita osallistumaan BioPaavon järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja työpajoihin. Koska me BioPaavossa teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, meidän avullamme opiskelija voi löytää harjoittelupaikan tai aiheen opinnäytetyölle.

Jyväskylän yliopiston ympäristötieteiden opiskelijat BioPaavossa syksyllä 2020

BioPaavo on toteuttanut yhteistyössä oppilaitosten kanssa opiskelijoille suunnattuja hackathoneja. Karstulalainen yritys Huliswood sai JAMK Biotalousinstituutin Biotalouden yrittäjyys -opintojakson opiskelijoilta lukuisia ideoita tuotannon sivuvirtojen, purun ja kelopalojen, hyödyntämiseen uusina tuotteina. Gradian Innoviikolla opiskelijat pääsivät innovoimaan Keskimaan Mestarin Herkku -myymälään uusia nuorille tarkoitettuja välipalatuotteita.

Huliswoodin Hackathon

Rahoittajille ja sijoittajille

Kriittinen asia uusien innovaatioiden synnyttämisessä, uuden liiketoiminnan kehittämisessä ja tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa on rahoitus. BioPaavon ja rahoittajien tiivis yhteistyö mahdollistaa yrityksille konkreettisen avun eri rahoitustarpeisiin – ja vastaavasti rahoittajille mahdollisuuden olla tukemassa potentiaalisia yritysideoita jo alkumetreiltä.

Sijoittaja! Kiinnostaako vihreä siirtymä, eli sijoittaminen uusiin ekologisiin innovaatioihin, joilla ehkäistään ilmastonmuutosta? Etsimme BioPaavossa verkostoihimme yksityisiä sijoittajia ja sijoitusrahastoja, joilla on kiinnostusta olla edistämässä kestävää tulevaisuutta ja siihen tähtäävää liiketoimintaa.

Kunnille ja kehittämisyhtiöille

Biotalous tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös muiden alojen toimijoille. Tarjoamme mahdollisuutta järjestää yhdessä tilaisuuksia ja tapahtumia biotalouden avaamien mahdollisuuksien esittelyyn. Verkostomme auttavat kuntien ja kehittämisyhtiöiden asiakasyrityksiä mahdollistamaan kasvua. Uusien yritysten sijoittuminen alueelle on merkittävässä asemassa elinvoimaisuuden kehittämisessä ja teemme yhteistyötä yritysten sijoittumispalveluissa.