Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen. Tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, robotiikkaa ja digitalisaatiota sekä kehittää osaamista ja rakentaa yritysverkostoja ja toimialakohtaisia osaamisen ekosysteemejä.

Biotalouden yrityskiihdyttämö sai nimekseen BioPaavo JAMK Biotalousinstituutin opiskelijoille suunnatun nimikilpailun kautta. Saarijärvi on tunnettu Paavostaan, miksei siis jatkettaisi biotalouden kehittämistä kaukaa 1800-luvulta tulevaisuuteen. Henki ja tahto ovat samoja vuosisatojenkin jälkeen.

Talonpoika Paavo taisteli epäsuotuisia ilmasto-olosuhteita vastaan. Ensin keväällä peltoja koetteli lumen sulamisen myötä tulvat, kesällä oraita piiskasivat raekuurot ja syysöinä koetteli vielä halla, kun lämpötila laski pakkasen puolelle. Huonon kasvukauden jälkeen jouduttiin viljan jatkoksi kaapimaan männyn kuoren alta pettua, joka on ravinnoksi kelpaavaa puun jälsikerrosta. Paavo oli siis oman aikansa biotalouden innovaattori, joka teki ruokavallankumouksen ilmastohaasteiden ja vaikeuksien edessä. Ja pettu lienee ollut oman aikansa vaihtoehtoinen proteiinin lähde.

Samassa hengessä jatkaa BioPaavo, me autamme yrityksiä löytämään uusia, kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteisiin. Kansallisesti tunnettu Saarijärven Paavo on Johan Ludvig Runebergin vuonna 1830 kirjoittama runo, jossa annettiin arvostusta vaikeuksia ja luonnonvoimia vastaan taistelevalle suomalaiselle talonpojalle.

Keitä kiihdyttämö palvelee?

Kiihdyttämö tavoittelee alkuvaiheen yrityksiä, mutta myös perinteistä liiketoimintaa uudistavia pk-yrityksiä sekä kansainvälisen mittaluokan vientiyrityksiä.

"BioPaavon rooli biotalousinnovaatioiden, -verkostojen ja -liiketoiminnan edistäjänä on huikea ja tärkeä esimerkki siitä, että yhdessä tekemällä saamme aikaan enemmän."
Milja Hannu-Kuure, toimitusjohtaja Bright Plus Oy

Toimialoina ovat

  • Maatalous ja erityisesti ruoka. Tavoitteena on raaka-aineiden ja tuotteiden jatkojalostus korkeamman lisäarvon saavuttamiseksi. Uusien innovaatioiden laaja testaaminen teknologian avulla.
  • Metsätalous ja puun hyödyntäminen korkeamman lisäarvon liiketoimintana. Puurakentaminen, sisustustuotteet, käsityön arvostus ja puuteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen laajasti terveys, kauneus, ruoka, energia, ym. aloilla.
  • Uusiutuva energia, sisältäen biokaasun ja siihen liittyvän tutkimustyön ja teknologian testaaminen. Toimijoiden verkottaminen ja laajan alueellisen biokaasuekosysteemin rakentaminen. Tavoitteena on biokaasutuotannon lisääminen, biokaasun laajemman käytön mahdollistaminen ja liikennepolttoaineen jakelupisteiden lisääminen. Lisäksi aurinko- ja tuulienergian mahdollisuudet, sekä sivuvirtojen, kuten hukkalämmön sekä laajemmin puhtaasti biopohjaisten massojen ja puupohjaisien materiaalien laajempi hyödyntäminen.
  • Vesiosaaminen ja puhtaiden vesistöjen hyödyntäminen alueellisina, kansallisina ja kansainvälisinä brändituotteina sekä kalastus- ja kestävän matkailun palvelutarjonnassa.