Ihmiskäden etusormi ja robottikäden etusormi koskettavat toisiaan

Maailman terveysjärjestö WHO on kansainvälisesti nostanut kuntoutuksen kehittämisen tärkeäksi osaksi perusterveydenhuoltoa. Kuntoutuksen kehittäminen nähdään tärkeänä osana kestävän kehityksen tavoitteita sekä on merkittävää yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

AIRE-projektissa kehitettävä keskustelevan tekoälyn alusta koulutetaan tukemaan WHO:n International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) -luokitusta, joka tarjoaa kansainvälisesti yhtenäisen kielen terveyteen ja toimintakykyyn liittyen. 

  • Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää ​
  • ICF-luokitus edustaa käsitystä ihmisen toimintakyvystä eri osatekijöineen ​
  • ICF-luokitus on monitasoinen lähestymistapa, jolla voi kuvata ihmisen toimintakykyä ja toimintarajoitteita, huomioiden henkilön terveydentila, henkilön ominaisuudet (yksilötekijät) ja ympäristön jossa henkilö asuu ja elää
  • ICF-luokitus toimii viitekehyksenä, jonka avulla tietoa voidaan rakenteellistaa ja järjestää

Tämä yhteensopivuus ICF-luokituksen kanssa laajentaa AIRE-projektissa kehitettävän alustan hyödyntämistä ja yhteistyömahdollisuuksia myös kansainvälisessä kontekstissa, sekä tukee AuroraAI-verkoston hyödyntämismahdollisuutta kuntoutuksessa.