jamk.fi

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa

Talvikaudella neuvontaa on saatavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Lumien sulaessa jatkamme maksuttomia neuvontakäyntejä kiinteistöillä. Jätevesineuvonta toteutetaan ympäristöministeriön harkinnanvaraisella avustuksella.

Neuvontahankkeessa tiedotetaan viemäriverkostojen ulkopuolelle olevia kiinteistöjä lainsäädännön edellyttämistä vaatimuksista, arvioidaan jätevesijärjestelmien tehostamistarpeita ja vaihtoehtoja sekä annetaan ohjeita, kuinka kunnostamisessa edetään. Jätevesijärjestelmän uusimisen määräaika 31.10.2019 koskee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia rakennuksia.

 

Neuvojien yhteystiedot

Vesiosuuskunta -hankkeen suunnittelu

Muutaman vuoden tauon jälkeen on taas suunnitteilla hanketoimintaa vesiosuuskunnille. Tavoitteena on saada tulevan vuoden aikana käyntiin koulutukseen ja/tai toimintavarmuuden kehittämiseen liittyvä hanke. Lisäksi selvitellään mahdollisuutta kehittää yritysten kanssa vesiosuuskunnille suunnattuja palveluita.

Lue lisää vesiosuuskunnista

Lieteselvitys

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

Toteutusaika: 1.11.2017 – 31.10.2018

Lieteselvityksen sähköinen vastauslomake on nyt suljettu. Kiitos kaikille vastanneille. Jos haluat vielä osallistua, ota yhteyttä. Kyselyyn voi vastata myös puhelimitse.

Seuraavassa vaiheessa vastauksia käydään läpi ja tehdään tarvittessa tarkentavia kysymyksiä puhelimitse.

Lieteselvityksen tarkoituksena on arvioida haja-asutuksessa syntyvien jätevesilietteiden omatoimisen käsittelyn tasoa, tehokkuutta ja määrää sekä käsittelyn ja hyödyntämisen kehittämismahdollisuuksia. Kyselyä ja selvitystä ei tehdä valvontatarkoituksessa.

Lisätietoja: Mirja Hurskainen, puh. 040 768 6250

Ajankohtaista

Jätevesineuvonnan vuosi 2017

Syksyn pimeys ja pakkaset päättivät neuvontakauden kiinteistöillä tänäkin vuonna, satunnaisia neuvontapuheluita ja sähköpostineuvontaa annetaan läpi vuoden. Alueellista jätevesineuvontaa tarjottiin kesän ja syksyn aikana pääasiassa ranta- ja pohjavesialueille. Alueet valittiin yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kiinteistöille lähetettiin ennen käyntiä kirje, jossa ehdotettiin aikaa jätevesineuvojan käynnille. Käynnin sai halutessaan muuttaa tai peruuttaa kokonaan.

Neuvontakäyntejä tarjottiin mm. Jyväskylässä Kaivoveden, Kaunisharjun, Koskenvuoren, Pieni-Vasaraisen ja Vesankajärven alueilla, Hankasalmella Iso-Virmas -järven rannoilla, Joutsassa Pylsyn ja Niemistenkylillä, Jämsässä Jämsänniemen alueella, Konneveden Hänniskylällä, Uuraisten keskustan lähialueella. Lisäksi ehdittiin aloittaa Toivakassa Nisulan alueen neuvontatoimet, joita toivottavasti päästään jatkamaan keväällä 2018. 

Hajajätevesien lainsäädännön muutokset

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn säädösmuutokset tulivat voimaan 3.4.2017. Ympäristönsuojelulain hajajätevesiä koskevia säädöksiä muutettiin ja samalla annettiin uusi "hajajätevesiasetus".

Lainsäädännön soveltamisen tueksi on julkaistu ympäristöopas 2017, Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt. Opas löytyy täältä.

Jätevesisuunnittelija - ilmoita yhteystietosi

Jätevesineuvontahanke etsii Keski-Suomen alueella toimivia jätevesisuunnittelijoita. Suunnittelijoiden yhteystietoja kerätään listalle, jota jaetaan hankkeen toiminnan yhteydessä asiakkaille. 

Suunnittelijoita pyydetään ilmoittautumaan Tuija Manerukselle 050 413 5322, etunimi.sukunimi@jamk.fi.