jamk.fi

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2016

Jätevesineuvonnan kiinteistökäynnit päättyvät lumen ja pakkasten myötä. Yksittäisiä neuvontakäyntejä teemme toki asiakkaan pyynnöstä.

Neuvontaa on edelleen saatavilla puhelimitse ja sähköpostilla. Jätevesineuvojan voi myös kutsua  tapahtumiin luennoimaan tai olemaan tavoitettavissa asiakkaiden kysymyksiä varten. Neuvonta tehdään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä kunnan määräykset ja kiinteistön jätevesien käsittelyn tilanne huomioiden.

Hankkeen tarjoama neuvonta on maksutonta ja puolueetonta.

Tulevia tilaisuuksia

Jätevesineuvontaa saatavilla tapahtumissa

Tällä hetkellä ei ole sovittuja tilaisuuksia.

 

Lisätietoja:
Tuija Manerus 050 413 5322, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Maakunnan paras kaivovesi 2016 kilpailun voittajat ovat selvillä

Kiitos kaikille kisaan osallistuneille!

Kilpailusivuilta näet vuoden 2016 voittajat 

Jätevesineuvonnan vuosi

Kesän 2016 neuvontakäynnit ovat päättyneet.  

Alueellista jätevesineuvontaa tarjottiin kesän aikana pääasiassa pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitseville kiinteistöille. Alueet valikoituivat kuntien ehdotuksesta. Kiinteistöille lähetettiin ennen käyntiä kirje, jossa ehdotettiin aikaa jätevesineuvojan käynnille. Käynnin sai halutessaan muuttaa tai peruuttaa kokonaan. 

Tällaista alueneuvontaa tehtiin mm. Korpilahden Lapinniemen ja Iloniemen alueilla, Hankasalmella Hankaveden ranta-alueella, Uuuraisilla Iso- ja Pieni-Uurainen järvien ranta-alueilla, Petäjävedellä Piesasjärven rannoilla, Äänekosken Kalaniemen alueella, Keuruun Pihlajavedellä Köminjärven, Suojärven ja Vähä Suojärven ranta-alueilla, Keuruun Liesjärvellä, Jämsän Sovijärvellä sekä Laukaassa Peurunkajärven valuma-alueella.

Jätevesi-infoja, luentoja ja neuvontapisteitä pidettiin useissa Keski-Suomen kunnissa. Lisäksi Rakennusmessuilla Jyväskylän Paviljongissa pidettiin kolmena päivänä tietoisku mökkien jätevesistä. Muun toiminnan ohessa jätevesineuvontaa annettiin myös puhelimitse.

Hajajätevesien lainsäädännön muutosehdotukset

Eduskunta on hyväksynyt 20.12.2016 ympäristönsuojelulain muutosehdotuksen haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta.

Ehdotus uudeksi hajajätevesiasetukseksi on lähtenyt lausunnolle. Lausuntoaika on 21.1.2017 saakka. Asetusluonnoksen tavoitteena on talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen. Asetusluonnokseen voi tutustua ympäristöministeriön sivuilla (lainsäädäntö, lausuntopyynnöt).

 Jätevesisuunnittelija - ilmoita yhteystietosi

Jätevesineuvontahanke etsii Keski-Suomen alueella toimivia jätevesisuunnittelijoita. Suunnittelijoiden yhteystietoja kerätään listalle, jota jaetaan hankkeen toiminnan yhteydessä asiakkaille. 

Suunnittelijoita pyydetään ilmoittautumaan Tuija Manerukselle 050 413 5322, etunimi.sukunimi@jamk.fi.

Jätevesineuvonta jatkuu edelleen

Jätevesi-infoja kuntiin ja kylille tai jätevesineuvojan omaan tilaisuuteen voi varata koko ajan. Kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä tehdään keväästä syksyyn.

Hankkeen toteuttama jätevesineuvonta on maksutonta! Ota yhteyttä neuvojiimme.