Näiltä sivuilta löydät tietoa hajajätevesien käsittelystä ja vesiosuuskuntien koulutuksista.

JÄTEVESINEUVONTA ON PÄÄTTYNYT.

ISO KIITOS Keski-Suomen kuntien asukkaille, ympäristöviranomaisille ja kaikille yhteistyötahoille!

Näiltä sivuilta löydät edelleen tietoa hajajätevesien käsittelystä. Jätevesiasioissa Sinua auttavat jatkossa kiinteistösi sijaintikunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaiset.

 

 

 

 

Vesiosuuskuntien koulutus- ja kehittämishanke Vesi-IPA

 

Hallituksen perustietoillat verkkokoulutuksena (Zoom) 14.-16.4.2020

Hallituksen perustieto koottuna kolmeen tunnin luentoon, jotka pidetään peräkkäisinä iltoina. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu webrobol-linkin kautta.

Ilmoittautumislinkki tässä.

*  *  *

STM:n ja MMM:n vesihuoltolaitoksille antamat ohjeet vesihuoltopalvelujen turvaamisesta koronavirusepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa.

*  *  *

Jätevesipumppaamot ja -verkosto 4.4.2020 peruttu

*  *  *

Tulossa vesiosuuskuntaviikko BioPaavossa viikolla 46

Koulutuksia, työpajoja, asiantuntijoita... BioPaavo, Kauppakatu 5, Saarijärvi

*  *  *

Vesi-IPA -hankkeen tiedottamista varten voit päivittää vesiosuuskuntasi ja omat yhteystietosi tämän linkin kautta.

Vesi-IPAn rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Lisätietoja: Mirja Hurskainen, puh. 040 768 6250

 

Lue lisää vesiosuuskunnista

Omatoiminen jätevesilietteen käsittely

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen - Selvitys Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella 2018

Selvityksen raportti on luettavissa tästä linkistä.

 

 

Ajankohtaista

Ympäristöministeriön rahoittama jätevesineuvonta on päättynyt. 

Jätevesijärjestelmän uusimisen määräaika 31.10.2019 koski pohjavesialueella tai enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia rakennuksia. Kunnostustoimiin on edelleen ryhdyttävä, jos jätevesien käsittely ei täytä lainsäädännön  vaatimuksia.

 

Jätevesineuvonnan vuosi 2019

Vuosi 2019 oli viimeinen ympäristöministeriön rahoittama neuvontavuosi.

Jätevesi-infoja ja neuvontapisteitä toteutettiin 13 kunnassa. Niissä kävi yhteensä 458 henkilöä. Neuvontaa annettiin puhelimessa ja sähköpostilla 467 henkilölle, määrällisesti eniten koko jätevesineuvonnan historian aikana. Neuvontakäyntejä tehtiin asukkaiden pyynnöstä 52 kiinteistölle. Kaiken kaikkiaan jätevesineuvontaa sai yli 600 henkilöä ja sitä tarvittiin maakunnan kaikissa kunnissa. Asukkaille suunnattu neuvonta päätettiin 31.10.2019, samaan aikaan herkkien alueiden määräajan kanssa. Jätevesineuvonnan raportti on luettavissa tästä linkistä.

 

Hajajätevesien lainsäädäntö

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn säädösmuutokset tulivat voimaan 3.4.2017. Ympäristönsuojelulain hajajätevesiä koskevia säädöksiä muutettiin ja samalla annettiin uusi "hajajätevesiasetus".

Lainsäädännön soveltamisen tueksi on julkaistu ympäristöopas 2017, Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt. Opas löytyy täältä.

Jätevesisuunnittelija - ilmoita yhteystietosi

Jätevesineuvontahanke on koonnut listan Keski-Suomen alueella toimivista jätevesisuunnittelijoista. Lista on päivitetty 6.11.2019 ja se on jaettu myös kuntiin. Jos haluat yhteystietosi listalle, ota yhteyttä Mirja Hurskaiseen 040 768 6250, etunimi.sukunimi@jamk.fi.

Jätevesisuunnittelijoita