jamk.fi

Koskeeko jätevesijärjestelmän uudistaminen sinua? Jätevesineuvoja antaa vinkkejä jätevesiremontin eteenpäin viemiseen!

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa

  

Tällä hetkellä ei ole sovittuja tilaisuuksia.

 

Neuvojien yhteystiedot

Vesiosuuskuntien koulutus- ja kehittämishanke Vesi-IPA

ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto järjestävät yhteistyössä  vesihygieniapäivän 5.4.2019 klo 8-17.  Koulutuksen päätteeksi on mahdollista suorittaa vesityökortti (klo 15-16). Ilmoittautuminen 29.3. mennessä Poken koulutuskalenterin kautta. Tarkemmat tiedot koulutuksen esitteessä.

Hankkeen tiedottamista varten voit päivittää vesiosuuskuntasi ja omat yhteystietosi tämän linkin kautta.

Vesi-IPAn rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Lisätietoja: Mirja Hurskainen, puh. 040 768 6250

Lue lisää vesiosuuskunnista

Lieteselvitys

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

Sydän-Suomen jätalautakunnan alueella toteutetussa lieteselvityksessä arvioitiin haja-asutuksessa syntyvien jätevesilietteiden omatoimisen käsittelyn tasoa, tehokkuutta ja määrää sekä käsittelyn ja hyödyntämisen kehittämismahdollisuuksia.

Lieteselvityksen raportti on luettavissa tästä linkistä.

 

Ajankohtaista

Jätevesijärjestelmän uusimisen määräaika 31.10.2019 koskee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia rakennuksia. Kunnostustoimiin on ryhdyttävä, jos jätevesien käsittely ei täytä lainsäädännön  vaatimuksia.

Ympäristöministeriö rahoittaa jätevesineuvontaa mainitun määräajan loppuun saakka. Keski-Suomen osalta neuvonnan tilanne varmistuu rahoituspäätöksen jälkeen. Siihen asti neuvontaa on mahdollista saada vain puhelimitse tai sähköpostilla. Neuvonta on maksutonta ja puolueetonta.

Jätevesineuvonnan vuosi 2018

Alueellista jätevesineuvontaa tarjottiin neljässä kunnassa yhteensä kuudella alueella. Alueiden valinnan teki kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kiinteistöille lähetettiin ennen käyntiä kirje, jossa ehdotettiin aikaa jätevesineuvojan käynnille. Käynnin sai halutessaan muuttaa tai peruuttaa kokonaan.

Neuvontakäyntejä tarjottiin Hankasalmella Kuuhankaveden ranta-alueella, Jämsän Länkipohjassa, Toivakan Nisulassa ja Paloskylässä sekä Uuraisilla Tehlon ja Kyynämöisen ranta-alueella. Näillä alueilla tehtiin yhteensä 139 neuvontakäyntiä. Lisäksi eri puolilla maakuntaa tehtiin 69 asukkaan itsensä pyytämää käyntiä.

Kaiken kaikkiaan neuvontakausi oli jonkin verran vilkkaampi kuin edellinen. Kiinteistöjen omistajat ottivat varsin runsaasti yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla kysyäkseen oman jätevesijärjestelmänsä riittävyyttä. Useiden lomakiinteistöjen kohdalla neuvot ja arvio voitiinkin antaa puhelimessa. Joitakin pyydettyjä neuvontakäyntejä jätettiin odottamaan uutta ja viimeistä neuvontakesää 2019.

Hajajätevesien lainsäädännön muutokset

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn säädösmuutokset tulivat voimaan 3.4.2017. Ympäristönsuojelulain hajajätevesiä koskevia säädöksiä muutettiin ja samalla annettiin uusi "hajajätevesiasetus".

Lainsäädännön soveltamisen tueksi on julkaistu ympäristöopas 2017, Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt. Opas löytyy täältä.

Jätevesisuunnittelija - ilmoita yhteystietosi

Jätevesineuvontahanke etsii Keski-Suomen alueella toimivia jätevesisuunnittelijoita. Suunnittelijoiden yhteystietoja kerätään listalle, jota jaetaan hankkeen toiminnan yhteydessä asiakkaille. 

Suunnittelijoita pyydetään ilmoittautumaan Tuija Manerukselle 050 413 5322, etunimi.sukunimi@jamk.fi.