Suunnittelijan hyvien käytänteiden vinkit

Mitä jätevesijärjestelmän suunnittelijan on hyvä muistaa?

Ennen kiinteistökäyntiä selvitä

 • Taustatiedot: viemäriverkoston läheisyys, yhteistyö naapureiden kanssa
 • Kunnan erityismääräykset: kaava, rakennusjärjestys, ranta- tai pohjavesialue

Rakennuspaikalla selvitä kiinteistönomistajan kanssa

 • perustiedot: talon piirustukset, asemapiirros, kartta, tontin pinta-ala
 • kiinteistön rakentamissuunnitelmat
 • nykyisen jätevesijärjestelmän kunto
 • kuormituksen määrittely ja mitoitus
 • soveltuvien menetelmien kartoitus tontin olosuhteiden ja omistajan näkemysten ja huoltovalmiuden mukaan

Esittele asiakkaalle kohteeseen soveltuvat jätevesien käsittelyjärjestelmät

Kuuntele asukkaan toiveita

Laadukas suunnitelmaselostus sisältää 

 • perustiedot kiinteistöstä ja sen omistussuhteista
 • alueen yleiskuvaus
 • järjestelmän valinnan perustelut
 • järjestelmän mitoitus
 • kuvaus järjestelmän toiminnasta
 • arvio saavutettavasta puhdistustuloksesta
 • arvio puhdistamon ympäristökuormituksesta
 • rakennusselostus
 • ohjeet rakentamisvaiheen dokumentoinnista
 • suunnittelijan yhteystiedot

Suunnitelmaselostuksen liitteeksi tarvitaan

  • muistio maastomittauskäynniltä
  • peruskarttaote esim. 1:20 000
  • asemapiirros esim. 1:500
  • taso- ja leikkauspiirustukset 1:20 tai 1:50
  • tarvittaessa maasuodatinhiekan mitoitusohje
  • jätevesijärjestelmän asennusohje
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
  • häiriölista ja korjausmahdollisuudet 
  • Lupaa varten: naapurien kuuleminen, jos purkupaikka naapurin puolella tai rajalla

Rakentamisvaiheessa asiakkaalle kannattaa tarjota myös:

 • Aloituskokous
 • Tarpeelliset rakentamisaikaiset tarkistuskäynnit, mahdollisista muutoksista tehdään muutospiirustukset
 • Lopputarkastus sekä käyttö- ja huolto-ohjeen läpikäynti
 • Käytön opastus asiakkaalle (esim. lietteen jatkokäsittely)