Puhdas ympäristö on yhteinen asia

Kiinteistökohtaisen vesihuollon suunnittelu ja toteuttaminen on vaativa tehtävä, jossa tarvitaan useiden tahojen yhteistyötä. Tärkeimmät toimijat asukkaan itsensä lisäksi ovat kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomaiset sekä alalla toimivat yrittäjät: suunnittelijat, urakoitsijat, laitevalmistajat ja jälleenmyyjät. 

Kiinteistön omistajat luottavat viranomaiseen

Selkeät ja lainsäädännön mukaiset periaatteet ja käytännöt palvelevat asukasta. Kunnan tarjoamat selkeät tietopaketit toimintatavoista ja vaatimuksista palvelevat myös alueen yrittäjiä.

Vesihuoltoyrittäjä tarvitsee monipuolista osaamista

Jätevesijärjestelmien suunnittelu ja rakentaminen on ammattimaista yritystoimintaa. Alalla toimivien yrittäjien kannattaa päivittää osaamistaan jatkuvasti, sillä hyvin ja ammattitaidolla tehty työ on parasta markkinointia.