Oppaat

Ohjeita 2-10 kiinteistön yhteisten jätevesijärjestelmien toteuttamiseen (pdf)

Oppaassa on kuvattu yhteisten jätevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyviä toimenpiteitä ja haasteita sekä ratkaisuvaihtoehtoja. Kuvaukset on tehty sekä vaiheittain että toimijoittain.

Toimiva jätevesijärjestelmä - vinkkejä toteutukseen (pdf, 853 KB)

Parhaat palat Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishankkeen maaliskuussa 2008 julkaistusta oppaasta Neuvontaa ja uutta yrittäjyyttä - Hyvien käytänteiden opas maaseudun vesihuollon kehittämiseen.