jamk.fi

Oppaat

 

Ohjeita 2-10 kiinteistön yhteisten jätevesijärjestelmien toteuttamiseen (pdf)

Oppaassa on kuvattu yhteisten jätevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyviä toimenpiteitä ja haasteita sekä ratkaisuvaihtoehtoja. Kuvaukset on tehty sekä vaiheittain että toimijoittain.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyopas (pdf, 1 584 KB)

Kattava teos jätevesien käsittelystä. Suunnattu etenkin jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelijoille ja rakentajille sekä kuntien viranomaisille. Ohjeistus on julkaistu keväällä 2005, joten sen sisältö lainsäädännön osalta on vanhentunutta.

Toimiva jätevesijärjestelmä - vinkkejä toteutukseen (pdf, 853 KB)

Parhaat palat Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishankkeen maaliskuussa 2008 julkaistusta oppaasta Neuvontaa ja uutta yrittäjyyttä - Hyvien käytänteiden opas maaseudun vesihuollon kehittämiseen. 

Harmaiden jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (pdf, 328 KB)