jamk.fi

Toimintaoppaat

Alla esiteltävät toimintaoppaat on laadittu vuonna 2004 voimaan astuneen talousjätevesiasetuksen voimassa ollessa. Jätevesilainsäädäntöön tuli muutoksia keväällä 2011 ja 2015, joten lainsäädännön ja puhdistustehovaatimusten osalta oppaat ovat vanhentuneet.

Jätevesien käsittelyvaihtoehtojen ja -järjestelmien kuvausten osalta oppaat ovat edelleen soveltuvia ja käyttökelpoisia.

Toimintaopas vanhoille kiinteistöille (pdf, 232 KB)

Kansantajuinen opas talousjätevesiasetuksen vaikutuksista omakotitalon omistajalle.

Toimintaopas kesämökeille (pdf, 54 KB)

Kansantajuinen opas talousjätevesiasetuksen vaikutuksista kesämökin omistajalle.

Muut oppaat

 

Ohjeita 2-10 kiinteistön yhteisten jätevesijärjestelmien toteuttamiseen (pdf)

Oppaassa on kuvattu yhteisten jätevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyviä toimenpiteitä ja haasteita sekä ratkaisuvaihtoehtoja. Kuvaukset on tehty sekä vaiheittain että toimijoittain.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyopas (pdf, 1 584 KB)

Kattava teos jätevesien käsittelystä. Suunnattu etenkin jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelijoille ja rakentajille sekä kuntien viranomaisille. Ohjeistus on julkaistu keväällä 2005, joten sen sisältö lainsäädännön osalta on vanhentunutta.

Toimiva jätevesijärjestelmä - vinkkejä toteutukseen (pdf, 853 KB)

Parhaat palat Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishankkeen maaliskuussa 2008 julkaistusta oppaasta Neuvontaa ja uutta yrittäjyyttä - Hyvien käytänteiden opas maaseudun vesihuollon kehittämiseen. 

Harmaiden jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (pdf, 328 KB)