Umpisäiliö

Umpisäiliö ei ole varsinainen jäteveden käsittelyjärjestelmä, vaan väliaikainen varasto jätevedelle. Säiliö tyhjennetään sen täyttyessä ja kerätty jätevesi jatkokäsitellään kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

Umpisäiliöön voidaan johtaa kaikki kiinteistöllä syntyvät jätevedet tai pelkät wc-vedet. Umpisäiliöitä käytetään usein ranta- ja pohjavesialueilla erityisesti wc-vesien keräämiseen, tällöin muut jäteevet täytyy käsitellä erikseen maa- tai laitepuhdistamossa (esim. harmaavesisuodatin). Näitä kutsutaan usein kaksivesijärjestelmiksi. Umpisäiliö voidaan ottaa käyttöön myös väliaikaisratkaisuna, esim. jos viemäröinti on vasta tulossa alueelle.

Kuivakäymälät

Kuivakäymälä on hyvä vaihtoehto wc-vesien johtamiselle umpisäiliöön. Tavanomaisen vesikäymälän osuus kotitalouksien jätevedestä on 20 – 30 %. Kuivakäymälät ovat tehokas keino vähentää jätevesien määrää ja niiden käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ja soveltuvat erityisen hyvin haja-asutusalueille, joilla käymäläjätteen käsittely onnistuu omalla kiinteistöllä.

Jätevesien käsittelyn näkökulmasta kuivakäymälät ovat usein yksinkertaisin ratkaisu poistaa käymälävesien aiheuttama ympäristökuormitus ja siten vähentää tarvetta olemassa olevan jätevesien käsittelyjärjestelmän uudistamiseen. Kuivakäymälät tarjoavat useita toimintaperiaatteiltaan vaihtelevia ratkaisuja käymäläjätteen käsittelyyn sisä- ja ulkotiloissa niin vakituisilla kuin loma-asunnoillakin.

Kuivakäymälän hankinnassa huomioitavia seikkoja (pdf, 35 KB)

Yleisimmistä kuivakäymälätyypit (pdf, 79 KB)

Kuivakäymälöiden edistäjä Käymäläseura Huussi ry 

Liittyminen viemäriverkostoon

Ennen kuin kiinteistönomistaja alkaa harkita kiinteistökohtaista jätevedenpuhdistamoa, tulee hänen selvittää, onko liittyminen vesihuoltolaitoksen viemäriin mahdollista tai jopa pakollista. Vesihuoltolaitosten vahvistetuilla toiminta-alueilla on lähtökohtainen liittymisvelvoite verkostoon. Lisäksi erityisesti  asemakaavoitettujen alueiden lähellä voi olla vesi- ja viemäriverkostojen laajennussuunnitelmia, joita kannattaa kysellä kunnasta.

Viemäriverkkoon liittyminen on kiinteistön omistajalle lähes vaivaton. Vesihuoltolaitos vastaa viemäriverkon toimivuudesta ja puhdistamosta.

Usean kiinteistön yhteisratkaisut

Jos yleinen viemäriverkko on tavoittamattomissa, mutta kiinteistöt lähellä toisiaan, kannattaa selvittää mahdollisuutta yhteisen puhdistamon rakentamiseen. Yhteisellä puhdistamolla voidaan päätyä kustannuksiltaan reilusti edullisempaan vaihtoehtoon, kun erillisesti toteutetuilla jätevesijärjestelmillä. Säästöjä syntyy hankinta- ja käyttökustannuksiin. Järjestelmän huoltokin voidaan antaa kustannustehokkaasti huoltoyrityksen hoidettavaksi.

Huomioitavaa yhteispuhdistamoissa

 • Sopimusasiat
  • Kenen maalle puhdistamo tehdään: rasitteen perustaminen
  • Vastaavatko järjestelmän huollosta asukkaat, kunta vain huoltoliike: huoltovastuu
 • Suunnittelu
  • Eri vaihtoehtojen kustannusvertailu koko elinkaaren ajalle
  • Eri vaihtoehtojen pohdinta maaperän, rakentamisen ja huollon järjestämiennäkökulmasta.
  • Kuormituksen laatu ja tasaisuus: vakituiset asunnot, loma-asunnot, maitotilat
 • Vaihtoehtoisia organisointimalleja
  • Erilaiset yhtiöt ja osuuskunta
  • Erillisiin keskinäisiin sopimuksiin perustuva yhteenliittymä
  • Yhteishankinta suunnittelussa, tarvikkeissa ja urakoinnissa erillisille kiinteistöille