Laitepuhdistamot tilaa säästävä ratkaisu

Mikä on laitepuhdistamo?

Laitepuhdistamoiksi kutsutaan ovat kokonaan tai ainakin pääosin tehdasvalmisteisia jäteveden käsittelylaitteita. Käytännössä laitepuhdistamoita kutsutaan myös pienpuhdistamoiksi, pakettipuhdistamoiksi tai panospuhdistamoiksi. Tavallisesti käytetään joko biologisia, kemiallisia tai biologis-kemiallisia puhdistamoita. Yleensä laitepuhdistamot vievät tontilla vähemmän tilaa kuin vastaavaan kuormitukseen mitoitetut maapuhdistamot (maahanimeyttämö tai maasuodattamo). Jos laitepuhdistamon hoito laiminlyödään tai se on asiantuntematonta, jäävät puhdistustulokset saostussäiliöiden tasolle.

Puhdistamot ovat erilaisia ja käyttökohteet ovat erilaisia. Kaikki mallit eivät sovellu kaikkiin paikkoihin, joten suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää asiantuntijaa apuna.

Laitepuhdistamon valinnassa tärkeää

  • Olenko valmis käyttämään aikaa puhdistamon ylläpitoon?
  • Minkälaista jätevettä puhdistamolla on tarkoitus käsitellä?
    • WC-vesiä, harmaita jätevesiä vai molempia?
  • Onko kiinteistön käyttö jatkuvaa vai satunnaista?
  • Mitä huoltotoimenpiteitä puhdistamo vaatii toimiakseen?
    • Vaatiiko huolto ammattilaisen vai pystyykö kiinteistön omistaja suoriutumaan niistä?
  • Mitkä ovat puhdistamon asennus- ja käyttökustannukset?