Jäteveden käsittely

Jätevesien käsittelyn tavoitteena on erottaa vesi ja lika-aineet toisistaan. Käsitellyn jäteveden tulisi olla niin puhdasta, ettei se aiheuta haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Jos kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta liittyä vesihuoltolaitoksen (kunnallinen tai osuuskunta) viemäriverkostoon, täytyy jätevedet käsitellä kiinteistökohtaisesti. Jätevesien käsittelyjärjestelmiä on useita, eikä aina tarvita edes suuria remontteja. Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät vaativatkin aina huolellisen ja asiantuntevan suunnittelun, jotta järjestelmästä tulisi toimiva sekä kyseessä olevaan paikkaan sopiva. 

Käymäläjätteen erottaminen muista jätevesistä on suositeltava vaihtoehto, jolloin jäljelle jäävien "harmaiden jätevesien" käsittely on yksinkertaisempaa ja edullisempaa. WC-jätevedet voidaan johtaa umpisäiliöön tai kiinteistölle voidaan hankkia kuivakäymälä, joka on noussut tänä päivänä yhä suositummaksi vaihtoehdoksi.

Miten päästään parhaaseen lopputulokseen jätevesien käsittelyssä?

Jätevesijärjestelmän suunnittelu on tehtävä, mikäli mahdollista, rakennusten suunnittelun yhteydessä, jotta saadaan valittua toimivin ja tontille sopivin käsittelyjärjestelmä.

Yleiseen viemäriin liittyminen onkin suositeltavin jätevesien käsittelyratkaisu, jos se vain on mahdollista. Joissain tapauksissa voi olla kannattavaa toteuttaa vain väliaikainen ratkaisu, jos rakennusalueelle on tulossa kunnallinen tai osuuskunnan viemäröinti.

Jos yhteiseen viemäriin liittyminen ei kuitenkaan ole mahdollista, on jätevesien käsittely suunniteltava muutaman talouden yhteisratkaisuna tai kiinteistökohtaisesti. Näissä tapauksissa suositellaan valitsemaan kiinteistölle kuivakäymälä, joka keventää jätevesien käsittelyä huomattavasti ja on tämän päivän tuotekehityksen ansiosta harkinnan arvoinen ratkaisu.

Kuntien on jätevesien käsittelyvaatimuksissa huomioitava alueen herkkyys jätevesien ympäristövaikutuksille. Myös alueiden käyttötarpeet edellyttävät erilaisia käsittelyvaatimuksia. Esimerkiksi tärkeillä pohjavesialueilla vaaditaan jätevesien käsittelyn suunnittelussa erityistä huolellisuutta, kun taas harvaan asutuilla metsämailla voidaan toteuttaa yksinkertaisempiakin ratkaisuja.