Jätevesijärjestelmät kuntoon

Jätevesijärjestelmä tulee rakentaa etukäteen tehdyn suunnitelman ja myönnetyn luvan mukaisesti. Rakentaminen tulee toteuttaa huolellisesti ja ammattitaidolla.


Jätevesijärjestelmän rakentamisessa huomioitavaa

 • Rakentamisessa on käytettävä ammattitaitoista urakoitsijaa.
 • Ennalta laadittua suunnitelmaa tulee noudattaa tarkoin.
 • Käytettävät maa-ainekset on oltava suunnitelman mukaiset.
 • Rakentaminen kannattaa dokumentoida esimerkiksi kuvaamalla kaikki vaiheet.
 • Mahdolliset muutokset tulee kirjata suunnitelmaan, isot muutokset täytyy hyväksyttää kunnassa (lupa).
 • Rakentaminen on tehtävä huolella kaikkien järjestelmien ja järjestelmän osien kohdalla.
 • Tarvittaessa on hyvä kysyä neuvoa suunnittelijalta. 
 • Säiliöt, tarkastuskaivot, pumppaamot ja laitepuhdistamot on asennettava vaakasuoraan.
 • Alusta on tiivistettävä ennen asennusta, ettei painumia tule peittämisvaiheessa.
 • Säiliöt yms. rakenteet on ankkuroitava tukevasti maahan ohjeiden mukaisesti.
 • Kaivantojen täytemaa tulee olla kivetöntä hiekkaa.
 • Järjestelmä on tarvittaessa lämpöeristettävä.
 • Maanpinta muotoillaan niin, että esim. sulamisvedet valuvat pois järjestelmän päältä.
 • Sähköliitännät saa tehdä vain ammattilainen.