Mitä asukkaan kannattaa muistaa uudistaessaan jätevesijärjestelmäänsä?

Selvitä ensiksi miten jätedevet kiinteistölläsi käsitellään ja tarvitseeko jätevesien käsittelyä kunnostaa. Tämä onnistuu laatimalla selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä.

1.  Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

2.   Varmista tarvittaessa kunnan viranomaisen näkemys korjaustarpeeseen, erityisesti silloin, jos kiinteistö sijaitsee ranta-alueella (100 m rantaviivasta) tai pohjavesialueella.

3.    Hanki ammattitaitoinen suunnittelija (ks. Jätevesiasiat-sivun alareuna)

  • kiinteistöllä tulee tehdä maastokäynti, jonka aikana selvitetään esim. korkeuserot ja maaperän laatu
  • kysele suunnittelijalta mitä eri mahdollisuuksia on järjestää jätevesien käsittely kiinteistölläsi
  • lopullisen valinnan teet itse, mutta suunnittelijaa kannattaa kuunnella
  • tarkista että suunnitelma vastaa sitä, mistä olette suunnittelijan kanssa sopineet

4.   Hae rakennus- tai toimenpidelupa tai tee ilmoitus rakentamisesta. Luvan tarpeen selvität kunnan rakennusvalvonnasta.

5.   Hanki ammattitaitoinen urakoitsija rakentamaan suunniteltu järjestelmä 

6.   Hanki suunnitelman mukaiset tarvikkeet ja maa-ainekset

7.   Dokumentoi rakennusvaiheet esim. valokuvaamalla eri työvaiheita

8.   Noudata järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita