jamk.fi

Mitä asukkaan kannattaa muistaa uudistaessaan jätevesijärjestelmäänsä?

1.  Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

2.   Käy selvityksen kanssa kunnassa, saat selville täytyykö järjestelmää korjata. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen tietää myös vireillä olevat yhteishankkeet ja mahdollisuudet yhteistyön aloittamiseen

3.    Hanki ammattitaitoinen suunnittelija

  • kiinteistöllä tulee tehdä maastokäynti, jonka aikana selvitetään esim. korkeuserot ja maaperän laatu
  • kysele suunnittelijalta mitä eri mahdollisuuksia on järjestää jätevesien käsittely kiinteistölläsi
  • miettikää myös yhteistyömahdollisuuksia naapurien kanssa
  • lopullisen valinnan teet itse, mutta suunnittelijaa kannattaa kuunnella
  • tarkista että suunnitelma vastaa sitä, mistä olette suunnittelijan kanssa sopineet

4.   Hae rakennus- tai toimenpidelupa tai tee ilmoitus rakentamisesta, tarvittava lupa tai ilmoitus on kuntakohtainen

5.   Hanki ammattitaitoinen urakoitsija rakentamaan suunniteltu järjestelmä 

6.   Hanki suunnitelman mukaiset tarvikkeet ja maa-ainekset

7.   Dokumentoi rakennusvaiheet esim. valokuvaamalla eri työvaiheita

8.   Noudata järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita