Työkaluja pk-yritysten esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden parantamiseen - tavoitteena työurien pidentäminen ja parantaminen henkilöstöä osallistamalla.

Tule mukaan ja uudistu!

Tämä julkaisu esittelee käytännönläheisiä ratkaisuja työurien pidentämiseen johtamisen keinoin. Julkaisussa esiteltävät työkalut on luotu yhdessä pk-yritysten kanssa vastaamaan esimiestyön tyypillisimpiin haasteisiin. 

Kehitettäviä teemoja yrityksissä olivat oman työn merkityksen hahmottaminen suhteessa yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin, perustehtävän kirkastaminen ja näkyväksi tekeminen koko organisaatiolle sekä vuorovaikutus ja viestintä eri tilanteissa, erityisesti strategiaprosessissa, palavereissa, kehityskeskusteluissa ja palautteen annossa. 

Näistä teemoista kehitettiin julkaisussa esiteltävät konkreettiset työkalut: työyhteisön visualisointi, palautteen nelikenttä, oikeiden asioiden äärellä, strategia käytäntöön, kommunikaatioleija ja kehity keskustellen. Julkaisu pohjautuu vuosina 2011–2014 toteutettuun Uudistava johtaminen -projektiin.

Uudistava johtaminen-projektin aikana tunnistetaan työurien pidentämisen ja parantamisen haasteita mukana olevissa yrityksissä. Mukana on 12 pk-yritystä Keski-Suomesta. Pk-yrityksissä koko henkilöstölle tehdyn alkutila-analyysin pohjalta on valittu kehittämiskohteet, joita on työstetty yhdessä projektin asiantuntijoiden kanssa. Kehittämistyön tulosten pohjalta on rakennettu työkaluja ja toimintamalleja esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden uudistamiseksi. Voit tutustua työkaluihin tarkemmin näillä kotisivuillamme. Vuosien 2011–2013 aikana on pidetty projektissa mukana oleville yrityksille yhteisiä työpajoja ja aamukahvitilaisuuksia sekä kaikille avoimia TalkShow-tilaisuuksia.

Esimerkkejä kehitetyistä työkaluista

Tapahtumia

Johtamista uudistamassa

Aava& Bang Oy, AJ-Laskenta Ky, Betamet Service Oy, Descom Oy, Kirjapaino Kari Ky, Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy, Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy, Probis Solutions Oy, Päiväkoti Mesikämmen Oy, Paytrail Oyj, Viherlandia Oy, Qvantel Business Solutions Oy

6 x tuotto

Tiesitkö että,

Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro voi tuottaa työnantajalle kuusi euroa.

(G. Ahonen, Työterveyslaitos)

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
Projektipäällikkö Marianne Ekonen, puh. 050 409 8352, email: etunimi.sukunimi@jamk.fi
Yliopettaja, Liiketoiminta ja palvelut, Juha Timonen, puh. 0400 609 828, email: etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu:
Koulutuspäällikkö Sirpa Koponen, puh. 040 836 8841, email: etunimi.sukunimi@jyu.fi