Lapsilla on oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä, oikeus kokea itsensä arvokkaaksi sekä oikeus hyvään itseluottamukseen.

YK:n lastenoikeuksien yleissopimus on tiivistetty seuraavasti:

Protection

  • Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun
  • Lapsella on oikeus kokea iloa olemassaolostaan
  • Vanhemmilla ja huoltajilla tulisi olla riittävästi voimavaroja huolehtia lapsistaan

Provision

  • Lapsella on oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista
  • Hänen tarpeistaan tulee huolehtia ja hyvinvointia edistää, sekä valvoa etuja, jotta hänen on turvallista kasvaa aikuiseksi

Participation

  • Lapsella on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon
  • Lasta koskevissa toiminnoissa tulee huolehtia lapsilähtöisyydestä

Hankkeen tuotoksia

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi -hankkeessa on kehitetty monitoimijainen turvakeskustelun malli turvaamaan ja vahvistamaan lapsen ja perheen voimavaroja. Malli sisältää turvataidot puheeksi -työtapoja mm. varhaiskasvatukseen, perhetyöhön, neuvolaan, alakouluun ja kouluterveydenhoitajan työhön. Hankkeessa on kehitetty myös Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaali (THL, 2015). Onerva Mäen koulussa on hankkeen puitteissa tuotettu nettimateriaali erityislapsille. Vanhemmille on tarjolla Turvaa ja tukea lapsen elämään -kirjanen.

Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

 

Tunne- ja turvataitoja Turre-koiran tahtiin
Hankkeen päättöseminaari 3.12.2014

Esitykset

Johdanto ja koulutus

Tunne- ja turvataitokasvatus

Turvataitokoulutus 2012-2013

Turvaa ja turvataitoja

Turvataidon nettimateriaali

Oppimateriaalin päivitetty versio

 

Tunne- ja turvataidot - turvallista seksuaalikehitystä ja kasvua nuoreksi, aikuiseksi 3.10.2014

Esitykset

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi -hankkeen satoa

Sosiaaliset tarinat seksuaalikasvatuksessa ja ohjauksessa

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma

Lasten tunne- ja turvataitoverkostofoorumi 7.10.2013

Esitykset

Turvataitoja lapsille - oppimateriaali ja sen päivitystyö

Lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö ja turvakasvatus

Seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa

Verkostofoorumi Helsinki 8.2.2013 - Tunne ja turvataidot osaamiseksi lapsille, vanhemmille ja ammattihenkilöille

Esitykset

Katsaus tunne- ja turvataitoihin

Lapsella ja nuorella on oikeus turvataitokasvatukseen

Lapsen kuuleminen ja osallisuus

Turvataitoja erityislapsille

Turvataitokasvatuksen kehitystyötä Suomessa 

Turvaohjeet

Yhteystiedot

Käyntiosoite:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Lutakon kampus, Dynamo
Piippukatu 2, Jyväskylä

Postiosoite:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä