Take Care 24 / 7

Työntekijänä ja esimiehenä 24h –taloudessa – ratkaisumalleja ja (itsensä) johtamisen välineitä –hanke toteutettiin yhteistyössä SOK:n ja kolmen alueosuuskaupan kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeessa oli asiantuntijoita JAMKin lisäksi myös Jyväskylän yliopistolta.

Take care 24/7 –hankkeessa kartoitettiin 24h-talouden haasteita ja myönteisiä tekijöitä työntekijöiden ja esimiesten näkökulmista. Hankkeessa myös kehitettiin voimavaralähtöisesti yhdessä osuuskauppojen kanssa 24-h talouden hyviä käytänteitä, myönteisiä puolia sekä ratkaisumalleja.

Take Care projektiryhmä

Hankkeen vastuullinen johtaja
Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto p. 040 805 4891

Hankkeen toinen johtaja
Sanna Sihvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu p.040 7274085

Projektipäällikkö
Mari Punna, Jyväskylän ammattikorkeakoulu p. 0400 226025

Asiantuntija
Tapio Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu p. 050 5206603

Asiantuntija
Marianne Ekonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu p. 050 4098352

Projektityöntekijä
Ulla Teppo, Jyväskylän ammattikorkeakoulu p.050 3722779

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
 
 
Jyväskylän Yliopisto
 
 
Työsuojelurahasto