Aiheeseen liittyvää materiaalia

  Linkit

Materiaalit

Päätösseminaarin materiaalit

Ergonomia

  • Fagerström,V. Asukkaan ergonomisen avustamisen kehittäminen hoitotyössä -monitasoinen kontrolloitu interventiotutkimus vanhustenhuollossa. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja. 2013.
  • Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. Sosiaali-ja terveysministeriön työsuojeluoppaita ja ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Tampere 2003.
  • Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä. Työsuojelujulkaisuja 23. Työsuojeluhallinto. 2007.
  • Potilaan siirtymisen avustamien.Opettajan käsikirja.julkaisuja 2007:6. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2007.
  • Tamminen-Peter, L. Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja. 2005.

Työympäristö

  • Sipiläinen, P. & Suokonaukio, M. Terveyskeskussairaalaloiden hygienian suunnitteluohjeita. Käyttäjien tarpeet hygieniatiloissa. Tekninen korkeakoulu. 2002.
  • Esteetön rakennus ja ympäristö. Suunnitteluopas. Rakennustieto Oy. 2007.
  • Nevala, N., Louhevaara, V. & Alaranta, H. Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä –Este. Työterveyslaitos. Helsinki. 2006.