Turvallisuusosaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen vanhus- ja vammaistyössä.

TURO - Turvallisuusjohtamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen vanhus- ja vammaistyössä -hankkeen päätavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen ja turvallisuusosaamisen kehittäminen. Tarkoituksena on luoda alueellinen turvallisen hoivatyön toteuttamisen, arvioinnin ja seurannan toimintamalli, joka edesauttaa yhteisen turvalliisuuskulttuurin kehittymistä alan henkilöstön keskuudessa. Hanke on alkanut 1.4.2012 ja jatkuu 31.12.2014 asti. 

Vanhus- ja vammaistyössä toimivan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen on erittäin tärkeää. Hoitotyö on usein hyvin raskasta ja kuormittavaa. Työssä esiintyy runsaasti haastavia, etukumaria ja kiertyviä työasentoja, raskasta nostamista sekä toistuvia yksipuolisia liikkeitä. Ammattialalla on paljon sairauspoissaoloja, mistä johtuen toimintaympäristön tulee mahdollistaa turvallinen työskentely ja laadukas hoito. 

TURO-blogi

 

Kaavio

 

 

 

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Piippukatu 2, 40100 JYVÄSKYLÄ

Tanttu Anja

Tanttu Anja

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407563662
Näytä lisää
Jamk Eu Vipuvoimaa EUlta  Ely keskus