Taide- ja liikuntalähtöiset työelämän kehittämis- innovaatiot -projekti

TAI LIIKU- Taide- ja liikuntalähtöiset työelämän kehittämisinnovaatiot –projekti yhdistää liikunnan, taiteen ja kehittämisen ammattilaisia aivan uudella tavalla. Projektin päätavoitteena on rakentaa ja pilotoida taide- ja liikuntalähtöisiä työelämää kehittäviä palveluja ja toimintamalleja, jotka vahvistavat kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista sekä synnyttävät uusia työpaikkoja.

TAI LIIKU- projektin kesto on 1.3.2012-30.4.2014 ja toiminta-alue Keski-Suomi.  Projekti saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Euroopan Sosiaalirahastosta. Projektin toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Humap Oy ja Keski-Suomen Liikunta ry. Lisäksi projektissa on mukana yhdistyksiä ja yrityksiä monilta taiteen ja liikunnan aloilta. Projektissa ovat mukana Keski-Suomen Tanssin Keskus, Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma, Keski-Suomen elokuvakeskus, Työpajateatteri Taivaltajat, Teatterikone, Mobra Finland, Tuntumaa, Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina sekä luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala.

TAI LIIKU -projektin toteuttamisen periaatteita ovat yhteissuunnittelu- ja toteutus, avoin dialogi sekä ketterä kehittäminen.

Yhteystiedot

Projektista antaa lisätietoja:

Projektipäällikkö Petri Jussila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@jamk.fi, +35840 542 0685

 

Jamk Euroopan unioni Vipuvoimaa Eu:lta Ely keskus Humap Keski-Suomen liikunta

18.3.2014

Johtaminen muutoksessa – luovat menetelmät työyhteisössä

TAI LIIKU – Taide- ja liikuntalähtöiset työelämän kehittämisinnovaatiot –projektin seminaari 9.4. klo 8.30 - 12.30.