OSUVA-hankkeessa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä monitieteisesti. Tutkimuskohteena on sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanteet. JAMK toimii tutkimusverkoston koordinaattorina.

Tutkijoina sekä innovaatioprosessien vauhdittajina toimii henkilöitä useista eri organisaatioista: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Arcada ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Tutkimuksen kohdeorganisaatiot

  • Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri
  • Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi
  • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue
  • Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
  • Perusturvakuntayhtymä Akseli
  • Vaasan kaupunki
  • Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry

Osuva 2012-2014

OSUVA on tutkimusprojekti, jonka avulla rakennetaan uusia tapoja ja välineitä innovaatioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. Projekti toteutetaan v. 2012 - 2014. Hanketta rahoittaa Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus sekä tutkijatahot ja kohdeorganisaatiot.

Osallistu! Hankkeen päätöstilaisuus 10.12. Helsingissä Lue lisää

Lisätietoja

Tutkimuksen sisällöllisenä johtajana toimii asiantuntija Johanna Heikkilä ja projektipäällikkönä Jaana Teriö.