Kuinka yhteistä ymmärrystä painottavien uudenlaisten työtapojen kautta parannetaan tuottavuutta ja lisätään työn merkityksellisyyttä?

Työelämä Suomessa on selvässä murrosvaiheessa. Yritysten kilpailukykyä vahvistamaan tarvitaan uudenlaisia, innovatiivisia työnteon tapoja joilla yritykset voivat toimia tuottavammin. Tutkimuksessa etsitään uusia työ- ja ongelmanratkaisutapoja, jotka auttavat yrityksiä tulemaan tuottavammalla tavalla toimeen liiketoiminnassaan kohtaamiensa monimutkaisten ongelmien kanssa.

Tutkimuksessa toimitaan yhdessä yritysten kanssa: mukana on kolme erillistä toimintatutkimusta, joista jokaisessa on yrityksiä mukana. Lisäksi tutkitaan edelläkävijyyttä.

Tutkimuksen tavoitteena

  • tunnistaa edelläkävijäorganisaatioiden sekä niiden edistyksellisten työtapojen piirteitä sekä tutkia suomalaisia edelläkävijöitä työn merkityksellisyyden kasvattamisessa / yhteisen ymmärryksen synnyttämisessä
  • mallintaa, kokeilla ja jatkokehittää tuottavia, tulevaisuuden työn tekemisen ja työn organisoinnin käytänteitä yhteisen ymmärryksen rakentamisen kautta tuottavuuden parantamiseksi
  • rakentaa aidot yhteiskehittämisen tavat tutkijoiden, kehittäjien ja kohdeorganisaatioiden välille työn tekemisen tapojen tutkimiseksi sekä tuloksien hyödyntämiseksi

 

Tutkimus jakautuu kolmeen työpakettiin. Tässä lyhyt työpakettien kuvaus:

Tutkimuksen tyyppi Kuvaus
Työpaketti 1: Monicasetutkimus Tutkitaan yrityksiä jotka yhdistävät työn merkityksellisyyden ja tuottavuuden ja ovat ottaneet käyttöön uudenlaisia työnteon tapoja. Caset IT-alan asiantuntijayrityksiä.
Työpaketti 2: Toimintatutkimus Mallinnetaan, kehitetään ja testataan eri tapoja tolkunteon (sensemaking) tukemiseksi organisaatioissa.

Työpaketti 3: Kokonaisviitekehys

Synteesi kokonaisuudesta ja toimivien yhteiskehittämisen toimintatapojen löytäminen.

Tutkimusta ohjaava teoreettinen viitekehys

Julkaisut

Tiedejulkaisut:
Jantunen, S. & Gause, D. C. (2014) Using a grounded theory approach for exploring software product management challenges. Journal of Systems and Software, 95, 32-51. 

Konferenssijulkaisut:
Jantunen, S., Hietaranta, K. & Gause D. C. (2013) Adjusting to increasing product management problems: challenges and improvement proposals in one software company. Requirements Engineering: Foundation for Software Quality, 7830, 386-400.

Eskola, A., Hakola, L., Koivisto, T., & Saarisilta, J. (2015) Vaihtoehtoiset yritykset - millaisia ne ovat ja millaisia ne eivät ole. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 6/2015. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97235/tyoelaman_tutkimuspaivat_2014.pdf?sequence=1 Tampere: Tampereen yliopisto. 

Eskola, A. & Hakola, L. (2015) Alternative organizations and the new ways of working. Presentation in WORK2015 conference and an abstract in a WORK2015 – Abstracts publication. University of Turku.

Jantunen, S., Svärd, E. & Koivisto, T. (2015) A decline of a machine-like organization. Presentation in WORK2015 conference and an abstract in a WORK2015 – Abstracts publication. University of Turku.

Ekonen, M, Forsström-Tuominen, H., Jantunen, S. & Koivisto, T. (2015) Tackling unintended meaning of work through constructing a reflected understanding among organizational members: A case study of a co-operative store. Presentation in WORK2015 conference and an abstract in a WORK2015 – Abstracts publication. University of Turku.

Eskola, A. & Hakola, L. (2015) Alternative organizations. The 23rd Nordic Academy of Management Conference. Copenhagen Business School 12-14 August 2015, Copenhagen Denmark. 

Muut julkaisut:

Svärd, E. (2015) Puun ja kuoren välissä. Osviitta 2/2015

Esitykset:
Eskola, A. & Hakola, L. (2014) Vaihtoehtoiset yritykset – millaisia ne ovat ja millaisia ne eivät ole?  Esitys Työelämän Tutkimuspäivillä Tampereella 7.11.2014.

Svärd, E.  Tuottavuus ja työn merkityksellisyys uusien työsukupolvien keskuudessa. Esitys Työelämän Tutkimuspäivillä Tampereella 8.11.2013.

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö Liinamaaria Hakola
p.  050 340 6046
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tutkija-asiantuntija, TkT Sami Jantunen, puh. 040 502 5071 etunimi.sukunimi@lut.fi

VTT
FT, dosentti Tapio Koivisto, puh.020 722 3737, email: etunimi.sukunimi@vtt.fi