Turhakkeesta työkoneeksi metsään!

Mönkijä on rakennettavissa lisävarusteilla moneen työsuoritteeseen sopivaksi työkoneeksi.

Metsätöissä mönkijää voi hyödyntää monessa:

 • Taimien kuljetus ja jakelu istutusta varten
 • Terveyslannoitukset taimikoille, esim. boori (puhallusvaunu, keskipakolevitin)
 • Heinän torjunta taimikoissa
 • Kulkuväline sekä työvälineiden kuljetusväline taimikon ja nuoren metsä raivaustöissä
 • Metsäteiden tienvarsien vesakontorjunta
 • Rankojen kuljetus energialähteeksi
 • Hankintahakkuina tehtävillä ensiharvennuksilla puun kuljetus tienvarteen
 • Metsän lannoitus (lähinnä rakeistetut tai nestemäiset lannoitteet)
 • Mäntypistiäisten torjunta sumutteella
 • Harvennus- ja päätehakkuilta latvuksien ja kuiduksi kelpaamattomien rankojen korjuu ja kuljetus
 • Metsäteiden kunnossapito ja kunnostus
 • Metsäteiden lumenauraus, jääteiden jäädytys ja auraus
 • Mahdollisesti kevytmuokkaus mönkijällä kylvöä varten

Metsäsuunnittelussa huomioitavaa

 • Metsien ojitusten yhteydessä ojat ojauran reunaan ja ojamaat toiselle reunalle tasaten mönkijäteiksi
 • Metsäojituksen yhteydessä riittävästi rumpuja ojien ylittämiseksi, jotta mielekäs liikkuminen mönkijällä ja perävaunulla mahdollistuvat
 • Puuntaimien istutuksen yhteydessä huomioitava ajourat ja jätettävä taimet pois niiden alueelta
 • Mönkijätiet ja mönkijäurat muodostavat kulkutieverkoston metsään, minkä seurauksena metsänhoitotyöt helpottuvat ja tehostuvat. Mönkijän ja sen työvälineiden hyödyntäminen tekevät omatoimisen metsänhoidon mukavaksi ja tehokkaaksi.

Mönkijätiet ojien suunnittelussa

Metsäojitusten yhteydessä metsähoitoa ja liikkumista metsässä helpottaa hyvä kulku-uraverkosto. Kulku-urat on edullista toteuttaa ojituksen yhteydessä kaivamalla oja aukon toiseen reunaan ja ojamaita hyödyntäen muokkaamalla tasainen mönkijäura toiseen reunaan. Metsään tehtävä aukko säilyy saman kokoisena ja sen mitoitusperusteena on kaivinkoneen työalue. Alla olevasta kuvasta selviää ajatuksen periaate.

Mönkijäurien etäisyys

Maastoon muodostettavien mönkijäurien etäisyys toisistaan voi vaihdella 20 ja 60 metrin välillä. Uralta tehtävät työt ohjaavat urien etäisyyttä.

Kulkuverkosto

 

Palstaa halkovalta metäsautotieltä on tehty yksi mönkijätie kokoomauraksi. Sen lisäksi maastoon on muodostettu mönkijäurien reitit helpottamaan metsätöitä.