Innovative Village -esiselvityshanke

Keski-Suomessa kuntaliitokset ja kuntien talouden kiristyminen muuttavat kylien palvelurakenteita. Tähän ongelmaan haluttiin löytää ratkaisuja. Innovative Village -hankkeen taustalla on sekä esiselvityshanke Pohjoisen Periferian EU-ohjelmassa että Leader-ohjelmassa. Leader-esiselvityksen hallinnoi JAMKin liiketoiminta ja palvelut -yksikkö ja rahoitti kaksi Leader-yhdistystä, Viisari ry ja JyväsRiihi ry.

Leader-esiselvitys loppui maaliskuussa 2012 ja toteutushanke aloitti toimintansa 1.9.2012. Toteutushankkeessa etsitään kylälähtöisiä ratkaisuja katoavien palveluiden ongelmaan. Lue esiselvityksen loppuraportin tiivistelmä.

GOPPKysely kylän palveluista 2011

JAMKin opiskelija Katja Sauranen on tehnyt lopputyönsä kylien palveluista. Sauranen esittelee tavan kartoittaa palvelujen nykytila ja vetää siitä johtopäätöksiä tulevaisuuteen - pahimpaan tai parhaimpaan tulevaisuusvaihtoehtoon. Tekniikkaa voidaan käyttää esim. kyläsuunnitelmien tekemisessä. Tutkimus on kerännyt 111 vastaajan näkemykset Lievestuoreen, Konginkankaan, Pylkönmäen, Sumiaisten, Uuraisten ja Vesangan tilanteesta käytettäväksi kylän kehittämiseen. Opinnäytetyö on luettavissa netissä. Kiitos kaikille vastanneille! Tietoja hyödynnetään toteutushankkeessa.

Esiselvityshankkeen kulku

Innovative Village -esiselvityshanke etsi kylien palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita entisten kuntien keskuskyliä sivukylineen ja pieniä maaseutukuntia kylineen osallistumaan hankkeeseen. Lisäksi etsittiin sopivia kansainvälisiä hankekumppaneita.

Joukko potentiaalisia partnereita tapasi ja keskusteli tulevasta hankkeesta syyskuussa 2011. Työpajan anti on kirjattu englanniksi. Marraskuussa on pidetty toinen yhteinen työpaja, jossa tehtiin mm. hankkeen budjetti. Marraskuussa partnerit tapasivat vielä kerran ja sopivat yhteistyösopimuksen ehdoista. Allekirjoittajina ovat JAMKin lisäksi Leader-yhdistykset Viisari ry ja JyväsRiihi ry Keski-Suomesta, North East Region Rural Development Group Pohjois-Irlannista (GB) sekä Tartumaa Arendusselts Virosta.

Lue lisää

Matkaraportti Walesista Pembrokeshiren maakunnasta.
Matkaraportti Latviasta partnerineuvotteluista.
Innovative Village -artikkeli GOPP-työpajasta EU Rural Review -lehdessä, 4/2012.

Lisätietoja

Outi RaatikainenProjektipäällikkö Outi Raatikainen,
puh. 050 4120491,
etunimi.sukunimi@jamk.fi