Keski-Suomessa kuntaliitokset ja kuntien talouden kiristyminen muuttavat kylien palvelurakenteita. Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n ja JyväsRiihi ry:n hankkeessa on etsitty kylälähtöisiä ratkaisuja katoavien palveluiden ongelmaan kunkin kylän omista toiveista ja tarpeista käsin.

Innovative Village - Kekseliäät kylät on kansainvälinen yhteistyöhanke, joka on rahoitettu EU:n maaseuturahaston Leader-ohjelmasta. Kansainvälinen Leader-hanke on konsortiohanke, jossa jokaisella partnerilla on oma hankkeensa ja sille oma kansallinen rahoitus. Osa partnerien budjetista osoitetaan yhteisesti toteutettaville toimille, osa paikallisille toimenpiteille.

Kansainvälisessä Leader-hankkeessa kaikilla partnereilla on yhteinen päämäärä ja tavoitteet ja näiden saavuttamiseksi yhteisiä toimenpiteitä ja yhteinen hankesuunnitelma. Jos haluat lisää tietoa Innovative Village -hankkeesta, voit lukea tiivistetyn hankesuunnitelman. Hanke sai jatkoaikaa ja kesti vuoden 2014 loppuun.

Hankkeessa on järjestetty ideariihiä kotimaassa ja ulkomailla sekä tutustumismatkoja palveluiden tuottamiseen kotimaassa ja partnerimaissa. Samalla on opittu uutta omasta kylästä, kun sitä on esitelty hankekumppaneille.

Hanke sisältää vähintään yhden konkreettinen palvelun testiajon joka hankekylässä kyläläisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ja hankebudjetin rajoissa. Lisäksi hanke tiedottaa aktiivisesti kylistä ja uusista palveluideoista.

Hankkeen sisällöistä saa käsityksen esim. Turbinaattori-blogin juttujen kautta.

Lisätietoja

Outi Raatikainen
Projektipäällikkö
Innovative Village – Kekseliäät kylät
Puh. 050 4120491
Email outi.raatikainen[ ]jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liiketoiminta- ja palvelut –yksikkö, T&K&I
Käyntiosoite: Rajakatu 35, C-siipi
Postiosoite: PL 207, 40101 Jyväskylä
FI-40100 Jyväskylä, FinlandOsaaminen kilpailukyvyksi - Creating Competence