Projektin vaiheet

Interaktiivinen ryhmäohjaus toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja seututerveyskeskuksen ammattilaisten kanssa. Ryhmäohjaus tapahtuu tietokoneen välityksellä, mikrofonia, webkameraa ja kuulokkeita hyödyntämällä. Ryhmäohjausten aiheet keskittyvät osallistujien tarpeiden mukaan ravitsemukseen, liikuntaan, unen ja levon merkitykseen, syömisen hallintaan sekä erilaisten valintojen tekemiseen arkipäivän elämässä. Ryhmäohjausten ohella nuorille ja heidän perheilleen laaditaan välitehtäviä elämäntapamuutoksen tueksi. Interaktiivisia ryhmiä ohjaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Interventioiden sisällöt on suunniteltu moniammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen.

Sairaanhoitopiiri rekrytoi projektiin 12-16 -vuotiaita nuoria perheineen kahteen viiden hengen ryhmään. Interaktiivista ryhmäohjausmenetelmää hyödyntävä ohjaus toteutetaan kuudella noin 90 minuutin verkko-ohjauskerralla, joiden lisäksi järjestetään projektin alku- ja lopetuspäivät kontaktitapaamisina.

Seututerveyskeskuksen kouluterveydenhuolto puolestaan rekrytoi samanikäisiä nuoria perheineen kahteen noin kymmenen hengen ryhmään. Ryhmät toteutuvat Joutsa-Luhanka-Leivonmäki sekä Keuruu-Multia-Petäjävesi seutukunnissa. Interaktiivinen ryhmäohjaus toteutuu seututerveyskeskuksen puolella kahdeksan kertaa, 90 minuuttia kerrallaan ja kontaktitapaamisina aloitus- ja lopetuspäivinä.

Ryhmäohjauksen toimintamallin edelleen kehittämiseksi perheiltä sekä terveydenhuollon ammattilaisilta kerätään palautetta projektin toteutuksesta.