ICF suomennettiin vuonna 2004, mutta sen tunnettuus ja käyttöönottaminen kuntoutustyössä on edennyt hitaasti. JAMKin ICF tutkimus- ja kehitysprojektin (1.8.2012 - 31.3.2014) tarkoituksena on arvioida ICF:n käytön juurtumiseen liittyviä haasteita ja mahdollistavia tekijöitä sekä luoda menetelmiä käyttöönoton helpottamiseksi.

Tutkimuksen yhteistyökumppaneina olivat Kankaanpään, Käpylän ja Peurungan kuntoutuskeskukset, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos. 

Rahoittajina ovat Kela, Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Lisäksi JAMK ja THL osallistuvat hankkeeseen omarahoitusosuudella.

Kela - kansaneläkelaitos Suomen fysioterapeutitToimintaterapeuttiliiton logo 150x52  Jyväskylän YliopistoTHL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitosKuntokeskus Kankaanpää Kuntoutus Peurunka Invalidiliitto

 

 

Tutkimuksen menetelmät ja materiaalit

  • Maailman terveysjärjestön (WHO) ICF e-Learnig Tool  -itseopiskelumateriaalin suomentaminen
  • Itseopiskelumateriaalin pilotointi Kankaanpään, Peurungan ja Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksissa sekä THL:n Innokylän vammaisasioiden oppimisverkostossa: tietoa käytettävyydestä
  • Web-kyselyt työntekijöille kolmessa selkäydinvammaisia hoitavassa kuntoutuskeskuksessa ja vammaisalan asiantuntijoille THL:n Innokylän oppimisverkostossa ennen ja jälkeen itseopiskelun: kokemustietoa mm. ICF-luokituksen käytöstä, käyttöönoton siirtoprosessin edistävistä ja estävistä tekijöistä
  • Teemahaastattelu kuntoutuskeskusten moniammatillisille työryhmille: laadullista tietoa juurruttamiseen liittyvistä työyhteisöllisistä tekijöistä  
  • Selkäydinvammakuntoutujista tehtyjen kuntoutusselosteiden analyysi: tietoa ICF-luokituksen käytön näkyvyydestä kliinisessä työssä
  • COPM-teemahaastattelu ja WHODAS 2.0 -kysely selkäydinvammaisille kuntoutujille: tietoa kuntoutujille merkityksellisistä asioista ja toimintakyvystä 
  • Selkäydinvammaisten kuntoutuksessa käytössä olevien mittareiden arviointi ICF-viitekehyksessä ja TOIMIA-tietokannassa olevan selkäydinvammasuosituksen täydentäminen

Projektin päätösseminaari 20.3. 2014

ICF-luokituksen juurruttaminen lääkinnälliseen kuntoutukseen: suosituksista pysyviin ja kehittyviin käytäntöihin

Tutustu seminaarin materiaaleihin:

Loppuraportti tullaan julkaisemaan Kelan tutkimuksia –sarjassa vuonna 2015. 

  • [Tiivistelmä ICF - teoriasta käytäntöön: tutkimus- ja kehitysprojektin tulokset ja suositukset]. Tulossa.
  • [Sammandrag ICF - från teori till praktik: resultat och rekommendationer från forsknings- och utvecklingsprojektet]. Tulossa.
  • [Abstract The ICF – from theory to practice: Research and development project results and recommendations]. Tulossa.

Lisäksi tutkimus- ja kehitysprojektista valmistui opinnäytetöitä: