ICF eLearning Tool on ICF Research Branchin laatima itseopiskelumateriaali, minkä avulla voidaan itsenäisesti opiskella ja kerrata ICF:n perusteita. Se sisältää seitsemän erilaista modulia.

Materiaalia on päivitetty WHO:n toimesta vuodesta 2012 lähtien. Päivitetty ICF e Learning Tool hyväksyttiin WHO:ssa huhtikuussa 2014. Samalla WHO päätti hankkia Articulate Storyline – ohjelman, jolla ICF eLearning Tool tullaan toteuttamaan.

ICF eLearning Tool julkaistaan keväällä 2015 WHO:n verkkosivuilla, josta se on kaikkien vapaasti käytettävissä. Englanninkielisen materiaalin lisäksi verkkosivuille tulee useita eri kieliversioita, joista JAMKin ICF-projektin aikana suomentama on yksi.