Hevostalouden tilanne Suomessa

Ravien ja ratsastuksen suosion kasvu on nostanut Suomen hevostalouden nopeaan kasvuun. Vuonna 1980 Suomessa oli 31 500 hevosta, mikä on Suomen itsenäisyyden ajan alhaisin hevosmäärä. Vuonna 2010 Suomen hevosmäärä oli kasvanut jo 74 300 hevoseen. Hevosmäärästä lämminveriravureja on 34 %, suomenhevosia 27 %, ratsuja 26 % ja poneja 13 %. Varsoja syntyy vuosittain noin 3 800 ja lisäksi maahamme tuodaan noin 2 000 hevosta, joista puolet on ratsuja. Raviurheilua seuraa vuosittain noin 800 000 hevosista kiinnostunutta ja ratsastuksen harrastajia arvioidaan olevan noin 144 000. Hevostalleja on noin 15 000, joista neljännes on yrityksiä. Talleista 75 % toimii maatilojen yhteydessä. Hevoset työllistävät koko- tai osa-aikaisesti noin 15 000 henkilöä. Luvut ovat edelleen kasvussa lisääntyvän hevosmäärän myötä ja hevosalalle työllistyy vuosittain lisää 150-200 henkilöä. Hevosten perusrehun tuotantoon sitoutuu noin 100 000 hehtaaria peltoa. (Suomen Hippos).

Keski-Suomessa on Keski-Suomen hevosjalostusliiton mukaan noin 5 300 hevosta, joista suomenhevosia on 1 800, lämminverisiä ravihevosia 2 400, ratsuhevosia 300, poneja 500 ja muita rotuja 300. Hevosenomistajia alueella on kaiken kaikkiaan noin 2 700 ja talleja 1 100 kappaletta. Maataloustilaston mukaan vuonna 2010 Keski-Suomen 428 maatilalla oli 2 468 hevosta.

Hevostalous - nopeasti kasvava toimiala

Termi "hevostalous" kattaa hevoskasvatuksen, hoitopalveluiden tuottamisen, valmennustoiminnan, ratsastuskoulutoiminnan, siittolapalvelut ja matkailutoiminnan. Lisäksi hevostalouteen liittyy rehujen tuotanto ja kauppa sekä erilaisten hevosvarusteiden ja tarvikkeiden valmistus, tuonti ja kauppa. Hevoset tarvitsevat eläinlääkintää, terveydenhoitoa ja kengitystä. Hevostalouteen liittyy myös kansainvälistyminen, koulutus ja tutkimustoiminta sekä ihmisten terveys-, hyvinvointi- ja matkailupalvelut.

Hevostalous on tällä hetkellä nopeasti kasvava toimiala, joka nojautuu maaseudun resursseihin ja alueiden omiin vahvuuksiin. Hevostalouden toiminta keskittyy maaseudulle ja on siten yksi vahva osa maaseudun pienyritys- ja elinkeinotoimintaa. Hevostalous on merkittävä kaupungin ja maaseudun asukkaiden vuorovaikutuksen lisääjä.