jamk.fi

Kyberrikollisuus on nopeasti kehittyvä ja kompleksinen rikollisuuden muoto, jossa digimaailman hyökkäysten kohteeksi voi valikoitua kuka tahansa meistä. Kyberrikollisuutta vastaan käytävä taistelu kulminoituu rikosten ennaltaehkäisyyn, hyökkäyksiltä suojautumiseen sekä rikoksen jo tapahduttua tehokkaaseen tutkintaan sekä hyökkäyksestä toipumiseen. Hyvä ja aktiivinen yhteistyö eri osapuolten kesken sekä yleisen kyberturvallisuustietoisuuden kasvattaminen edistää kaikkien kansalaisten arkipäivän turvallisuutta.

Projektin tavoitteet ja miten saavutamme ne

CYBERDI-projektissa tavoitteenamme on kehittää teknologisesti ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä kyberrikoksien estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen sekä kasvattaa käyttäjälähtöisesti yleistä tietoisuutta digitaalisen maailman uhkista ja rikollisuudesta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten poliisi- ja kyberturvallisuusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen, koulutuksesta vastaavien organisaatioiden sekä valtionhallinnon ja terveydenhuoltosektorin kanssa.

CYBERDI-projektikokonaisuus jakautuu tavoitteiden osalta kolmeen työpakettiin:

Kyberrikollisuuden torjuminen

CybeRDI-image-block-03.jpgEdistämme yhteistyössä viranomaisten kanssa kyvykkyyttä torjua digitaalisessa ympäristössä tehtäviä rikoksia hyödyntäen moderneja teknologioita (mm. tekoälyä, koneoppimista ja data-analytiikkaa) sekä kehitämme uusia tehokkaita yhteistyömalleja kyberrikosten ennaltaehkäisemiseen ja tutkintaan.

Tietoisuuden kasvattaminen

CybeRDI-image-block-02.jpgKasvatamme digitaalisen maailman turvallisuuteen ja kyberrikollisuuteen liittyvää tietoisuutta ja osaamista yrityksissä sekä terveydenhuollon organisaatioissa. Kansantajuisen ja laajalla rintamalla toteutettavan kampanjointimme kohteena ovat myös somessa aktiivisesti toimivat nuoret ja koululaiset.

Yhteistyön vahvistaminen

imagen9of.pngVahvistamme ja laajennamme yhteistyökumppanuuksiamme tekemällä tehokkaaseen kyberuhkien torjuntaan ja  kyberrikostutkintaan liittyvää aktiivista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatyöryhmissä sekä TKI-verkostostoissa.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) yhteishanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yritysten tietoisuuden lisäämiseen liittyen yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen yrittäjät sekä Helsingin seudun kauppakamari ja Keski-Suomen kauppakamari.

Sosiaalisen median nuoria käyttäjiä lähestymme tehden yhteistyötä eri koulutusasteiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Tässä tehtävässä kumppaneitamme ovat mm. Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos (OKL) ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, johon kuuluu sekä ammatillisia oppilaitoksia että lukioita.

Terveydenhuollon ammattilaisten tavoittamiseksi yhteistyöhön kutsutaan mukaan sairaanhoitopiirejä ja terveydenhuollon kuntayhtymiä.

CYBERDI-projektin toteutusaika on 10/2018-12/2021.

Haluatko osallistua digitaalisen maailman turvallisuutta edistävään yhteistyöhön kanssamme ja osallistua tiedon levittämiseen? Kampanjointi käynnistyy syksyllä 2019. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Kirsi Heiskanen
040 594 2880
kirsi.heiskanen@jamk.fi

IT-instituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piippukatu2, 40100 Jyväskylä

CYBERDI.FI

Sivut uudistuvat syksyllä 2019. Uudistuksen jälkeen löydät ajankohtaista tietoa sekä ladattavaa materiaalia vapaasti hyödynnettäväksi. Pysy mukana!