jamk.fi

Kyberrikollisuus on nopeasti kehittyvä ja kompleksinen rikollisuuden muoto, jossa digimaailman hyökkäysten kohteeksi voi valikoitua kuka tahansa meistä. Kyberrikollisuutta vastaan käytävä taistelu kulminoituu rikosten ennaltaehkäisyyn, hyökkäyksiltä suojautumiseen sekä rikoksen jo tapahduttua tehokkaaseen tutkintaan sekä hyökkäyksestä toipumiseen. Hyvä ja aktiivinen yhteistyö eri osapuolten kesken sekä yleisen kyberturvallisuustietoisuuden kasvattaminen edistää kaikkien kansalaisten arkipäivän turvallisuutta.

CYBERDI-projektissa tavoitteenamme on kehittää teknologisesti ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä kyberrikoksien estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen sekä kasvattaa käyttäjälähtöisesti yleistä tietoisuutta digitaalisen maailman uhkista ja rikollisuudesta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten poliisi- ja kyberturvallisuusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen, koulutuksesta vastaavien organisaatioiden sekä valtionhallinnon ja terveydenhuoltosektorin kanssa.

CYBERDI-projektikokonaisuus jakautuu tavoitteiden osalta kolmeen työpakettiin:

Kyberrikollisuuden torjuminen

CybeRDI-image-block-03.jpgEdistetään kyvykkyyttä estää kybertoimintaympäristössä tehtäviä rikoksia hyödyntäen uusimpia teknologioita (mm. tekoäly, koneoppiminen ja data-analytiikka) sekä kehitetään uusia tehokkaita yhteistyömalleja kyberrikosten ennaltaehkäisemiseen ja tutkintaan

Tietoisuuden kasvattaminen

CybeRDI-image-block-02.jpgKasvatetaan laajalla rintamalla kyberrikollisuuteen liittyvää tietoisuutta ja osaamista yrityksissä, terveydenhuollossa ja sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa.

Asiantuntijuuden vahvistaminen

imagen9of.pngVahvistetaan ja laajennetaan kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sekä roolia organisaatioympäristöjen puolustamiseen moderneja uhkia vastaan, kehittyneiden kyberrikoksien tutkintaan ja kyberrikollisuuden torjuntaan liittyvässä kansainvälisessä tutkimus- ja kehitystyössä.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) yhteishanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yritysten tietoisuuden lisäämiseen liittyen yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari sekä alueellisia kehitysyhtiöitä.

Terveydenhuollon ammattilaisten tavoittamiseksi yhteistyöhön kutsutaan mukaan sairaanhoitopiirejä ja terveydenhuollon kuntayhtymiä.

Sosiaalisen median käyttäjiä lähestymme tehden yhteistyötä eri koulutusasteiden koulutusorganisaatioiden kanssa.

CYBERDI-projektin toteutusaika on 10/2018-12/2021.

Haluatko osallistua digitaalisen maailman turvallisuutta edistävään yhteistyöhön kanssamme ja osallistua tiedon levittämiseen? Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Heiskanen Kirsi

Heiskanen Kirsi

Asiantuntija, Specialist
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358 40 594 2880