BIOMAINT- bioenergiantuotannon kunnossapidon nykytila ja kehittämistarpeet

Lämmön ja sähkön tuotanto ovat yhteiskunnalle elintärkeitä. Suomi tuottaa merkittävän osan energiastaan kotimaisilla polttoaineilla ja tavoitteena on lisätä edelleen etenkin puuenergian tuotantoa. Laadukas energiantuotantolaitosten kunnossapitotoiminta mahdollistaa energiainvestointien elinkaaren pidentämisen sekä parantaa energiantuotannon energia- ja resurssitehokkuutta ja vähentää päästöjä.

BIOMAINT - Bioenergiantuotannon kunnossapidon nykytila ja kehittämistarpeet -projektissa hankitaan bioenergiantuotannon kunnossapitoon liittyvää käytännön tietoa ja sekä luodaan ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja. Projektissa kartoitetaan nykyistä kunnossapitotoimintaa ja sen merkitystä bioenergiantuotannolle. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset kunnossapidon kehittämistarpeet ja tulokselliset käytänteet.

Projektista on hyötyä sekä bioenergiantuotannon toimijoille että myös laite- ja järjestelmätoimittajille, kunnossapitoalan koulutus- ja kehittämisorganisaatioille, lämpöliiketoiminnassa mukana olevat yrityksille ja lämmönostajille. Palvelukonseptin kehittämisestä ja käyttöönotosta hyötyvät etenkin alueelliset lämmöntuottajat, jotka ovat pääasiassa paikallisia ja kasvuhaluisia pk-yrityksiä, kuten useimmat laite- ja järjestelmätoimittajatkin.

Projektin menestyksellinen toteuttaminen edellyttää poikkitieteellistä osaamista. Hankkeen valmistelussa onkin hyödynnetty ja toteutuksessa hyödynnetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun kunnossapito-, energiatekniikka- ja biotalousosaajien ammattitaitoa ja kokemuksia sekä aikaisempien bioenergiantuotantoon liittyvien hankkeiden tuloksia. Projektin toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toteutusvastuu on Teknologia-yksikön projektiorganisaatiolla, johon kuuluvat Tapani Sauranen, Harri Tuukkanen ja Marjukka Nuutinen sekä projektipäällikkönä Kirsi Niininen.

Projektin kesto on 1.2 – 31.12.2014. Projektin rahoitus tulee Keski-Suomen ELY-keskukselta (Manner-Suomen ESR-ohjelma. Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen.)

Niininen Kirsi

Niininen Kirsi

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407475143
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla