jamk.fi

Soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä

Kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tekemämme yhteistyö välittää monialaista asiantuntijuuttamme laajalle. Samalla se tuo maakuntaamme toimijoiden hyödynnettäväksi uutta tietoa ja osaamista.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön pääasiallisena toteutusmuotona on projektit. Yli puolet henkilöstöstämme tuottaa sisältöä tai jakaa asiantuntijuuttaan näissä projekteissa, joiden suurimpina päärahoittajina toimivat Euroopan Unioni, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland. Toiminnan volyymi vuonna 2018 oli 11 miljoonaa euroa.

Projektikuvauksia vahvuusaloittain

Tutkimus- ja kehitystoiminnan projektien pääasialliset rahoituskanavat ovat julkisia rahoitusohjelmia. Näiden ohjelmien tavoitteita ovat mm. työllisyyden edistäminen, alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden lisääminen ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattaminen. Tee silmäys mitä teemme juuri nyt projektien kautta. Tutustu eri ohjelmista rahoitettujen projektien kuvauksiin:

Projektien sivustoja

JAMK Robotics Center

Robotics Center on JAMKin hanketoiminnan tuloksena perustettava Keski-Suomen alueen robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen robotiikkaa. Konseptin avulla voidaan palvella yrityksiä niin, että ne saavat apua robotiikan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Kohti planetaarista hyvinvointia

Hankkeessa kartoitetaan keskisuomalaisten yritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä ja esteitä. Selvitämme, miten yrittäjät näkevät oman nykyisen liiketoimintansa suhteessa ympäristöä koskevien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja millaisia mahdollisuuksia he näkevät siirtymiselle kestävämpiin toimintatapoihin omassa liiketoiminnassaan.

Robotti tuli töihin

Robotti tuli töihin-projektissa kehitetään eri toimialoilla keskisuomalaisten pk-yritysten kykyä hyödyntää robotiikkaa omassa liiketoiminnassaan. Projektin uutuusarvona on, että huomio projektin robottipilotoinneissa kiinnitetään myös muutosjohtamiseen ja työhyvinvointiin.

Robots on Road

Robotiikan hyödyntäminen teollisessa tuotannossa yleistyy vauhdilla. Pohjoisessa Keski-Suomessa robotiikan käytössä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä voidaan parantaa PK-yritysten kannattavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia työllisyyttä sekä työhyvinvointia kehittäen.

SMAHPC

Student-run Multidisciplinary Allied Health Practice Center (SMAHPC) -projekti on Erasmus+ kapasiteetin vahvistamishanke, jonka kohdemaana on Kosovo.

Digisti kylässä

Digisti kylässä -hankkeessa vahvistetaan kylien asukkaiden digitaitoja ja edistetään sähköisten palveluiden käyttöönottoa.

Sustainable Digi&Game Ecosystem

Creating an ecosystem, which brings the gaming and digital actors in Central Finland together.

CYBERDI

CYBERDI-projektissa tavoitteenamme on kehittää moderneja menetelmiä ja yhteistyömalleja kyberrikosten torjuntaan sekä kasvattaa käyttäjälähtöisesti kansallista tietoisuutta digitaalisen maailman uhkista.

Hyvää yhdessä

Hankkeessa aktivoidaan maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyrityksiä oman osaamisen ja kehittämistarpeidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä, verkostoitumisessa sekä genereoidaan uusia innovaatioita, markkinoita sekä yrittämisen mahdollisuuksia.

Näytä lisää

Ota yhteyttä

Malinen Heikki

Malinen Heikki

Vararehtori, Vice Rector
Konsernin hallinto, Administration
Hallinto, Administration
+358407723376
Moilanen Petri

Moilanen Petri

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358405822067
Norvapalo Kare

Norvapalo Kare

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Kilpailuetua ja osaamista TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan) ja palveluliiketoiminnan avulla.
Tutkinnot:
KTT, LitM
Martelius-Louniala Tiina

Martelius-Louniala Tiina

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358405797668
Näytä lisää
Raiskinmäki Pasi

Raiskinmäki Pasi

Yksikönjohtaja, Director
Teknologia hallinto, Administration
Teknologia, School of Technology
+358503095359
Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047
Honkanen Piia

Honkanen Piia

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358504360729
Näytä lisää