jamk.fi

Tietovarannoista löydät tutkimusaineistoja ja niiden kuvailutietoja. Palveluja on saatavilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Varantojen tavoitteena on saattaa tutkimusaineistot tutkijoiden käyttöön riippumatta siitä, missä maassa tutkijat tai aineistot sijaitsevat.

Katso uusimmat Tietoarkiston aineistot!

Tietoarkiston välittämät aineistot ovat kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja. Lisää aineistoja voit hakea ja selata AILA-hakupalvelussa.

21.2.2018 0:00

FSD3185 Kandipalaute 2016

Tekijät: Suomen yliopistot UNIFI ry; CHE Consult GmbH
20.2.2018 0:00

FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017

Tekijät: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työelämä- ja markkinaosasto
14.2.2018 0:00

FSD3217 European Social Survey 2016: Suomen aineisto

Tekijät: Fitzgerald, Rory (City University. ESS ERIC Headquarters); ESS Core Scientific Team; Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalitiet...
7.2.2018 0:00

FSD3223 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2017

Tekijät: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)
7.2.2018 0:00

FSD3205 Poliisibarometri 2016

Tekijät: Sisäministeriö. Poliisiosasto; Vuorensyrjä, Matti (Poliisiammattikorkeakoulu); Fagerlund, Monica (Poliisiammattikorkeakoulu)
Näytä lisää

AILA ja aineistovarannot

Mari Kleemola (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) kertoo AILA- palveluportaalista.

Voit katsoa videon myös täältä »

IDA, Etsin ja AVAA -palvelut

Jenni Hyppölä (ATT -hanke) kertoo kansallisista ja kansainvälisistä palveluista.

Voit katsoa videon myös täältä »