jamk.fi

Tietovarannoista löydät tutkimusaineistoja ja niiden kuvailutietoja. Palveluja on saatavilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Varantojen tavoitteena on saattaa tutkimusaineistot tutkijoiden käyttöön riippumatta siitä, missä maassa tutkijat tai aineistot sijaitsevat.

Katso uusimmat Tietoarkiston aineistot!

Tietoarkiston välittämät aineistot ovat kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja. Lisää aineistoja voit hakea ja selata AILA-hakupalvelussa.

6.11.2017 0:00

FSD3153 Energia-asenteet 2016

Tekijät: Energiateollisuus ry (ET)

6.11.2017 0:00

FSD3152 Energia-asenteet 2015

Tekijät: Energiateollisuus ry (ET)

2.11.2017 0:00

FSD3161 Metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta ja metsien käytöstä 2014

Tekijät: Hujala, Teppo (Luonnonvarakeskus (LUKE)); Kurttila, Mikko (Luonnonvarakeskus (LUKE)); Paloniemi, Riikka (Suomen ympäristökeskus (SY...

2.11.2017 0:00

FSD3158 Metsäammattilaisten kokemukset ja näkemykset metsien vapaaehtoisesta suojelusta ja metsäsuunnittelusta 2014

Tekijät: Pynnönen, Sari (Maa- ja metsätaloustuottajain keskuliitto (MTK)); Kurttila, Mikko (Metsäntutkimuslaitos); Hujala, Teppo (Metsäntutk...

26.10.2017 0:00

FSD3187 Kehitysyhteistyötutkimus 2017

Tekijät: Taloustutkimus; Ulkoasiainministeriö

24.10.2017 0:00

FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016

Tekijät: Huutoniemi, Katri (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö); Mälkki, Anssi (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuk...

Näytä lisää

AILA ja aineistovarannot

Mari Kleemola (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) kertoo AILA- palveluportaalista.

Voit katsoa videon myös täältä »

IDA, Etsin ja AVAA -palvelut

Jenni Hyppölä (ATT -hanke) kertoo kansallisista ja kansainvälisistä palveluista.

Voit katsoa videon myös täältä »