jamk.fi

Tietovarannoista löydät tutkimusaineistoja ja niiden kuvailutietoja. Palveluja on saatavilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Varantojen tavoitteena on saattaa tutkimusaineistot tutkijoiden käyttöön riippumatta siitä, missä maassa tutkijat tai aineistot sijaitsevat.

Katso uusimmat Tietoarkiston aineistot!

Tietoarkiston välittämät aineistot ovat kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja. Lisää aineistoja voit hakea ja selata AILA-hakupalvelussa.

23.4.2018 0:00

FSD3167 Ammatillisten opettajien näkemyksiä osaamisperusteisesta koulutuksesta 2017

Tekijät: Vähätalo, Lauri (Tampereen yliopisto)
17.4.2018 0:00

FSD3206 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta 2007-2016

Tekijät: Vakaumusten tasa-arvo VATA ry; Vapaa-ajattelijain liitto
17.4.2018 0:00

FSD3174 Kielibarometri 2016

Tekijät: Lindell, Marina (Åbo Akademi. Samhällsvetenskaper och ekonomi)
11.4.2018 0:00

FSD3168 Kansanedustajien eduskunta-aloitteet valtiopäivillä 1999-2014

Tekijät: Pajala, Antti (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos); Kause, Tomi (Teknillinen korkeakoulu)
6.4.2018 0:00

FSD3234 EVAn kansallinen asennetutkimus 2018

Tekijät: Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
5.4.2018 0:00

FSD3091 Perhesuunnittelukysely: miehet 1994

Tekijät: Hemminki, Elina (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES)); Sihvo, Sinikka (Sosiaali- ja terveysalan tutkimu...
Näytä lisää

AILA ja aineistovarannot

Mari Kleemola (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) kertoo AILA- palveluportaalista.

Voit katsoa videon myös täältä »

IDA, Etsin ja AVAA -palvelut

Jenni Hyppölä (ATT -hanke) kertoo kansallisista ja kansainvälisistä palveluista.

Voit katsoa videon myös täältä »