jamk.fi

Tietovarannoista löydät tutkimusaineistoja ja niiden kuvailutietoja. Palveluja on saatavilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Varantojen tavoitteena on saattaa tutkimusaineistot tutkijoiden käyttöön riippumatta siitä, missä maassa tutkijat tai aineistot sijaitsevat.

Katso uusimmat Tietoarkiston aineistot!

Tietoarkiston välittämät aineistot ovat kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja. Lisää aineistoja voit hakea ja selata AILA-hakupalvelussa.

21.6.2018 0:00

FSD3219 Lahjoittajatutkimus 2017

Tekijät: Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa); Kepa ry; Suomen Olympiakomitea
19.6.2018 0:00

FSD3275 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: henkilökunta

Tekijät: Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Terveystieteet)
19.6.2018 0:00

FSD3274 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: toisen asteen oppilaitokset

Tekijät: Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Terveystieteet)
19.6.2018 0:00

FSD3273 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: yläluokat 7-9

Tekijät: Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Terveystieteet)
19.6.2018 0:00

FSD3272 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: alaluokat 4-6

Tekijät: Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Terveystieteet)
13.6.2018 0:00

FSD3192 Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä 2017

Tekijät: Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu); Taloustutkimus Oy
Näytä lisää

AILA ja aineistovarannot

Mari Kleemola (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) kertoo AILA- palveluportaalista.

Voit katsoa videon myös täältä »

IDA, Etsin ja AVAA -palvelut

Jenni Hyppölä (ATT -hanke) kertoo kansallisista ja kansainvälisistä palveluista.

Voit katsoa videon myös täältä »