jamk.fi

Tietovarannoista löydät tutkimusaineistoja ja niiden kuvailutietoja. Palveluja on saatavilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Varantojen tavoitteena on saattaa tutkimusaineistot tutkijoiden käyttöön riippumatta siitä, missä maassa tutkijat tai aineistot sijaitsevat.

Katso uusimmat Tietoarkiston aineistot!

Tietoarkiston välittämät aineistot ovat kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja. Lisää aineistoja voit hakea ja selata AILA-hakupalvelussa.

18.7.2017 0:00

FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa

Tekijät: Koivula, Aki (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos); Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos); Sarpila, Outi...

18.7.2017 0:00

FSD3056 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2013

Tekijät: Nyyti ry; Toijanniemi, Outi (Scriptio Oy)

18.7.2017 0:00

FSD3148 WeAll-media-aineisto työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksistä 2016

Tekijät: Lehtonen, Jukka (Helsingin yliopisto)

14.7.2017 0:00

FSD3179 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: henkilökunta

Tekijät: Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Terveystieteet)

14.7.2017 0:00

FSD3178 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset

Tekijät: Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Terveystieteet)

Näytä lisää

AILA ja aineistovarannot

Mari Kleemola (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) kertoo AILA- palveluportaalista.

Voit katsoa videon myös täältä »

IDA, Etsin ja AVAA -palvelut

Jenni Hyppölä (ATT -hanke) kertoo kansallisista ja kansainvälisistä palveluista.

Voit katsoa videon myös täältä »