jamk.fi

Hyvin suunniteltu aineistonhallinta lisää TKI-projektin ja sen tutkimuksen laatua.

TKI-tutkimusaineistojen käsittely

JAMKissa noudatetaan TKI-projektien tutkimusdatan ja -aineistojen eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. JAMK noudattaa avoimen tieteen periaatteita ja edellyttää asettamaan TKI-projektin tutkimusaineistot ja tutkimusmenetelmät avoimesti saataville huomioiden toimintaympäristön ja tutkimusetiikan.

  • Tutkimusaineistojen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti.

  • Tutkimusaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla.

  • Tiedon keruu ja tallentaminen tapahtuu suunnitelmallisesti.

  • Jokaisessa projektissa ja hankkeessa laaditaan  aineistonhallintasuunnitelma.

  • Tietoaineistojen arkistoinnissa hyödynnetään jo olemassaolevia, valtakunnallisia palveluinfrastruktuureita.

(Toimitusjohtajan päätös Avoin tiede ja tutkimus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 8.9.2016)

Tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoitushakujen yhteydessä  datan- eli aineistonhallintasuunnitelmaa, jonka tulisi kattaa koko tutkimusaineiston elinkaari. Aineistonhallintasuunnitelma ei ole vain rahoittajia varten laadittava dokumentti, vaan sen avulla TKI-projektin on mahdollista säästää resursseja, minimoida datan hävikkiä sekä varmistaa datan eettinen ja turvallinen käyttö.

Miksi aineistonhallintaa?

Aineistonhallinta ja sen suunnittelu on olennainen osa TKI-tutkimuksen suunnittelua. Suunnitelmassa kuvataan aineiston keräämiseen, käyttöön, säilyttämiseen ja jakamiseen liittyvät periaatteet ja linjaukset.

 • Laatu: Aineistonhallinnan suunnittelulla varmistetaan, että TKI-projekteissa tehtävä tutkimus on mahdollisimman korkeatasoista ja vaikuttavaa. Avoimeen ja hyvään tutkimustulosten hallintatapaan kuuluu toiminnan korkea taso ja hyvä laatu: rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus.
 • Uskottavuus ja luotettavuus: Aineistonhallinnan suunnittelulla varmistetaan, että TKI-projekteissa tehtävä tutkimus on mahdollisimman läpinäkyvää sekä toistettavissa olevaa.
 • Tiedon löydettävyys: Aineistonhallinta varmistaa, että tutkimusaineistot säilyvät, löytyvät ja ovat ymmärrettävässä muodossa kaikkien saatavilla. Tutkija löytää myös itse omat aineistonsa. JAMKissa tiedetään, millaisia aineistoja projekteissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön.
 • Näkyvyys: Lisää näkyvyyttä, vaikuttavuutta sekä tutkijalle että JAMKin TKI-toiminnalle.
 • Uudelleenkäytettävyys: Aineistonhallinta varmistaa, että tutkimusaineistot ovat uudelleenkäytettäviä. Nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä.
 • Rahoituksen ehto: Yhä useampi rahoittaja vaatii aineistonhallintasuunnitelmaa.
 • Osa TKI-prosessia: Aineistonhallinta on varmistettava TKI-prosessin jokaisessa vaiheessa ja kaikilla TKI-prosessin tasoilla. Lisää kaupallisia innovaatioita.

Avoin TKI JAMKissa

Teemu Makkonen kertoo miten avoin TKI, tutkimusaineistojen hallinta ja rinnakkaistallentaminen hoidetaan JAMKissa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Hyödyntäminen yritysmaailmassa

Antti Herala (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) kertoo kuinka avointa dataa hyödynnetään yritysmaailmassa.

Voit katsoa videon myös täältä »