jamk.fi

JAMKin henkilöstön tekemät julkaisut raportoidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle kuten muutkin korkeakoulujen tulosohjaukseen liittyvät suoritteet. JAMKilaisten julkaisurekisteriä ylläpitää kirjasto.

Julkaisutiedonkeruu JAMKissa

Tiedonkeruussa raportoitavien julkaisujen tulee täyttää seuraavat yleiset kriteerit:

  • Julkaisu perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.
  • Tekijällä on yhteys organisaatioon.
  • Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla.
  • Julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.
  • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.

Tarkentavia ohjeita

Konferenssiesitysten tiivistelmiä (abstract, extended abstract) tai postereita ei ilmoiteta julkaisuina, vain full paper -artikkelit otetaan mukaan.

JAMKissa tehtävään asiantuntijatyöhön liittyvät uutta tietoa tuottavat blogitekstit ilmoitetaan julkaisuina, mutta blogialustan ehtona on, että sillä on kirjoittajasta riippumaton, ulkopuolinen julkaisija ja yhtä toimittajaa laajempi toimituskunta. Toimituskunnan, kirjoittajan ja kirjoituksen ilmestymisajan tulee käydä ilmi sivustolta.

Mielipidekirjoituksia ei pääsääntöisesti oteta huomioon tiedonkeruussa. Ainoastaan pitkät, lehden tekijältä pyytämät artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä (esim. Keskisuomalaisen Vierailija-palsta, Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot) ilmoitetaan julkaisuina.

Tarkemmat kuvaukset erityyppisistä tieteellisistä, ammatillisista ja yleistajuisista julkaisuista, taiteellisesta toiminnasta ja muista julkaisuista löydät OKM:n tiedonkeruukäsikirjan luokitukset-osiosta. Kaikki julkaisutiedonkeruuta koskevat ministeriön ohjeet löydät oheisesta "lue ohjeet" -painikkeesta.

Ilmoita julkaisusi - muista myös rinnakkaistallennus

  • Ilmoita kirjoitetut julkaisusi (julkaisutyypit A-E ja väitöskirjat G) Justus-tallennuspalvelussa, johon pääset alla olevasta painikkeesta.
  • Lähetä lisäksi tieteellisen julkaisusi final draft -versio rinnakkaistallennusta varten osoitteeseen julkaisut@jamk.fi
  • Ilmoita myös julkinen taiteellinen toiminta (F-julkaisutyypit) Justus-palvelussa
  • Lähetä av-aineistojen ja tietokoneohjelmien (julkaisutyypit I1 ja I2) tiedot vapaamuotoisella viestillä julkaisurekisterin sähköpostiosoitteseen julkaisurekisteri@jamk.fi. Kerro viestissä julkaisun nimi, tekijät, julkaisuaika- ja paikka, julkaisutyyppi sekä tieteenala. 

Henkilöstön julkaisutilastot

Juuli-logo

Hae henkilöstön julkaisutiedot Juuli-portaalista. Se sisältää tietoja suomalaisten korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden julkaisuista.

Vipunen logo

Valtakunnallisessa Vipunen-palvelussa on tilastotietoa  korkeakoulujen julkaisumääristä ja muusta korkeakoulujen toiminnasta.


tweb-logo
JAMKin yksikkökohtaiset julkaisutiedot vuodesta 2011 alkaen löytyvät Tweb-asiakirjahallintaohjelmasta Excel-muodossa (vain JAMKin sisäverkossa).

Lisätietoja

Ruuska Riitta

Ruuska Riitta

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407694837
Näytä lisää