JAMKin henkilöstön tekemät julkaisut raportoidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle kuten muutkin korkeakoulujen tulosohjaukseen liittyvät suoritteet. JAMKilaisten julkaisurekisteriä ylläpitää kirjasto.

Mitkä julkaisut raportoidaan?

OKM-tiedonkeruussa raportoidaan tieteellisiä, ammatillisia ja yleistajuisia artikkeleita, kirjoja ja konferenssijulkaisuja sekä julkaisukriteerit täyttäviä av-aineistoja ja tietokoneohjelmia. Myös julkinen taiteellinen toiminta kuuluu julkaisutiedonkeruun piiriin. 

Mietityttääkö, kuuluuko julkaisusi tiedonkeruuseen? Tästä julkaisutallentajan liikennevalo-opasteesta tarkistat asian nopeasti:

Julkaisutallentajan liikennevalot

Ilmoita julkaisusi mahdollisimman pian sen ilmestymisen jälkeen. Tieteellisten julkaisujen ilmoittaminen on mahdollista siinä vaiheessa, kun julkaisu on saanut lopulliset viitetietonsa kustantajan tietokannassa. 

Tiedonkeruussa raportoitavien julkaisujen tulee täyttää seuraavat yleiset kriteerit:

  • Tekijällä on yhteys JAMKiin (palvelussuhde) ja tämä affiliaatio käy ilmi julkaisusta.
  • Julkaisu perustuu tekijän työtehtäviin liittyvään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön JAMKissa.
  • Julkaisun tulee olla julkisesti saatavilla joko vapaasti verkossa tai maksua vastaan.
  • Julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.
  • Julkaisu sisältää uutta tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä eikä sitä ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.

Ohjeet ja määritelmät

OKM kokoaa julkaisuihin liittyvät tärkeimmät ohjeet ja määritelmät vuosittain Tutkijan ohjeeksi, jonka voit ladata tästä pdf-muodossa: Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2019

Kaikki julkaisutiedonkeruuta koskevat ministeriön ohjeet löydät oheisesta "lue ohjeet" -painikkeesta.

Julkaisutiedonkeruun käsikirja Täyttääkö julkaisu tiedonkeruun kriteerit? Minkä julkaisutyypin valitsen? Lue ohjeet

Ilmoita julkaisusi - muista myös rinnakkaistallennus

  • Ilmoita kirjoitetut julkaisusi (julkaisutyypit A-E ja väitöskirjat G) Justus-tallennuspalvelussa, johon pääset alla olevasta "Ilmoita julkaisusi" -painikkeesta.
  • Liitä tieteellisestä artikkelistasi rinnakkaistallennettava versio (final draft) julkaisuilmoituksesi yhteyteen Justus-palvelussa. Julkaisupalvelut tarkistaa tiedoston ja tekee rinnakkaistallennuksen loppuun. 
  • Ilmoita myös julkinen taiteellinen toiminta (F-julkaisutyypit) Justus-palvelussa (tai sähköpostitse musiikin tutkinto-ohjelman henkilöstölle lähetetyllä Excel-pohjalla)
  • Lähetä av-aineistojen ja tietokoneohjelmien (julkaisutyypit I1 ja I2) tiedot vapaamuotoisella viestillä julkaisurekisterin sähköpostiosoitteeseen julkaisurekisteri@jamk.fi. Kerro viestissä julkaisun nimi, tekijät, julkaisuaika- ja paikka, julkaisutyyppi sekä tieteenala. 

Justus-tallennuksen ohjeet 

Kuvakaappauksin varustettu ohje Eduuni-tunnuksen luomisesta ja Justus-palvelun käytöstä on saatavilla pdf-tiedostona. Myös Justus-palvelun etusivulta on saatavissa palveluntuottaja CSC:n laatima ohjeistus. Justus-tallennukseen opastetaan myös kirjaston laatimassa video-ohjeessa.

Justus - julkaisutietojen tallennuspalvelu * Ilmoita kirjoitettu julkaisusi OKM-tiedonkeruuseen * Tallenna samalla final draft -tiedosto rinnakkaistallennusta varten. Ilmoita julkaisusi

Tarkentavia ohjeita

Konferenssiesitysten tiivistelmiä (abstract, extended abstract) tai postereita ei ilmoiteta julkaisuina, vain full paper -artikkelit otetaan mukaan.

Uutta tietoa tuottavat blogitekstit ilmoitetaan julkaisuina, mutta blogialustan ehtona on, että sillä on kirjoittajasta riippumaton, ulkopuolinen julkaisija ja yhtä toimittajaa laajempi toimituskunta. Toimituskunnan, kirjoittajan ja kirjoituksen ilmestymisajan tulee käydä ilmi sivustolta.

Mielipidekirjoituksia ei pääsääntöisesti oteta huomioon tiedonkeruussa. Ainoastaan pitkät, lehden tekijältä pyytämät asiantuntija-artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä (esim. Keskisuomalaisen Vierailija-palsta, Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot) ilmoitetaan julkaisuina.

JAMKin sarjajulkaisujen tallennus tiedonkeruuta varten hoidetaan kirjastossa, mutta JAMKin verkkolehtien ja blogien artikkelit tekijöiden on muistettava itse ilmoittaa.

Henkilöstön julkaisutilastot

Juuli-logo

Hae henkilöstön julkaisutiedot Juuli-portaalista. Se sisältää tietoja suomalaisten korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden julkaisuista.

Vipunen logo

Valtakunnallisessa Vipunen-palvelussa on tilastotietoa  korkeakoulujen julkaisumääristä ja muusta korkeakoulujen toiminnasta.


tweb-logo
JAMKin yksikkökohtaiset julkaisutiedot vuosilta 2011-2016 löytyvät Tweb-asiakirjahallintaohjelmasta Excel-muodossa (vain JAMKin sisäverkossa).

Lisätietoja

Ruuska Riitta

Ruuska Riitta

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358407694837
Näytä lisää