Accepted Manuscript (AM)
ks. final draft

Accepted Author´s Manuscript (AAM)
ks. final draft

APC (article processing charge)
Käsittelymaksu / kirjoittajamaksu / julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta, kun hän julkaisee artikkelin gold open access- tai hybridilehdessä.

Author-accepted version
ks. final draft

Author´s Accepted Manuscript (AAM)
ks. final draft

Author´s original
Tekijän alkuperäinen tuotos, jonka kirjoittaja on lähettänyt kustantajalle, mutta siihen ei vielä ole tehty vertaisarviointia tai muitakaan korjauksia.

Embargo
Embargolla tarkoitetaan kustantajan määrittelemää viivettä / karanteeniaikaa, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleisimmin 6–36 kk.

Final draft
Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt mahdollisen vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio. Käytännössä siis artikkelin versio, joka on sisällöltään viimeinen eli vastaa sisällöltään täysin valmista kustantajan julkaisemaa versiota, mutta tätä versiota ei yleensä ole taitettu lopulliseen ulkoasuun eli siitä puuttuvat lopullisessa kustantajan julkaisemassa versiossa olevat logot, sivunumerot eli lehden ilme. Versiosta käytetään myös nimityksiä Accepted Manuscript (AM), Authors Accepted Manuscript (AAM), post print tai post-refereeing.

Final published version (myös Publisher PDF tai Publisher version)
Julkaisu siinä lopullisessa muodossa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee.

Gold Open Access / Gold OA
Julkaisu Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä eli julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa. Julkaisemisesta voidaan periä ns. kirjoittajamaksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.​​

Green Open Access / Green OA
Julkaisu (usein sen final draft -versio) voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa avoimeen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn viiveajan (embargoajan) jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Useimmiten kirjoittajille sallitaan ns. final draftin rinnakkaistallentaminen oman organisaation avoimeen julkaisuarkistoon (JAMKissa Theseus). Rinnakkaistallentaminen on julkaisun kirjoittajalle ilmaista. JAMK suosittelee ensisijaisesti käyttämään Vihreää OA-julkaisemista.

Hybridimalli
ks. Hybridi Open Access

Hybridi Open Access / Hybridi OA
Hybridi julkaisu on lukijoille tilausmaksullinen lehti, jonka yksittäisen artikkelin kirjoittaja voi ostaa kaikille avoimeksi maksamalla APC-maksun (Article Prosessing Charge), joka voi olla tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla. Hybridi-OA-julkaisemista ei suositella päällekkäiskustannusten vuoksi.

Institutional repository (tai Institutional server)
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus

Kultainen Open Access / Kultainen OA
Ks. Gold Open Access

Open Access -julkaisu
Open Access tarkoittaa tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Avoimia julkaisuja eli Open Access -julkaisuja voi jokainen verkossa vapaasti ja ilmaiseksi lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää. Eli niiden saatavuus ei rajoitu esim. vain tilausmaksun maksaneille. Open Access -julkaiseminen tapahtuu avoimissa verkkolehdissä tai rinnakkaistallentamisena julkaisuarkistoihin. Kustantajat tarjoavat julkaisun avoimeksi saattamiseksi eri reittejä, joissa on eroja niiden maksullisuudessa. Esim. Gold Open Access -lehdissä kirjoittaja maksaa kirjoittajamaksun, jolla artikkeli saadaan heti kaikille avoimeksi. Salliessaan rinnakkaistallentamisen (Green Open Access) kustantaja antaa kirjoittajalle luvan tallentaa artikkelin tietyn version organisaation avoimeen julkaisuarkistoon, mutta usein vasta tietyn viiveajan (embargo) jälkeen.

Pitkäaikaissäilytys
Pitkäaikaissäilytys on digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta informaation täytyy säilyä.
Lue lisää - Avoin tiede ja tutkimus hankkeen sivuilta.

Post-print
ks. Final draft

Post-refeeing
ks. Final draft

Pre-print ​(myös Submitted Version under Review)
Käsikirjoitusversio, jonka kirjoittaja on lähettänyt kustantajalle ja jota ei ole vertaisarvioitu. Ei siis välttämättä sisällöltään lopullinen versio artikkelista.

Publisher PDF (myös Publisher version tai Final published version)
Kustantajan tuottama taitettu, vertaisarvioitu, valmis versio. Yleensä PDF-tiedosto.
Eli työn lopullinen muoto, jossa kustantaja/julkaisija sitä sähköisesti jakelee taittoineen (logo, sivunumerot jne., lehden oma ilme). Tätä versiota kustantajat harvoin sallivat rinnakkaistallennettavaksi.

Rinnakkaistallentaminen
Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa, että tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu artikkeli tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon (JAMKissa Theseus), jossa rinnakkaistallenteet ovat kaikkien avoimesti saatavilla joko heti tai kustantajan määräämän julkaisuviiveen (embargo) jälkeen. Rinnakkaistallentaminen on maksuton Open Access -julkaisemisen tapa (ns. Green Open Access).

Saalistava kustantaja
Markkinoilla on kirjoittajia esim. sähköpostitse kalastelevia kyseenalaisin tarkoitusperin toimivia ns. kustantajia, joiden intressinä on kirjoittajamaksujen saaminen ja julkaisun sisällölliseen laatuun ei panosteta.  Useiden saalistajalehtien nimet jäljittelevät suurten kustantamoiden tunnettuja julkaisuja. Lisäksi saatetaan ulkoasu saattaa jäljitellä uskottavan tiedekustantajan tai -lehden visuaalista ilmettä, jopa logoja, tutkijoiden nimiä ja lehtien ISSN-tunnuksia.

SHERPA/RoMEO
Sivustolle on koottu perustiedot kustantajien ja yksittäisten lehtien rinnakkaistallennusoikeuksista. Sivuston avulla voi selvittää, saako esim. kansainvälisessä tiedelehdessä julkaistua artikkelia rinnakkaistallentaa ja millä ehdoin. SHERPA/RoMEO -​sivusto sisältää pääasiassa ulkomaisten kustantajien ja lehtien tietoja.​

Submitted Version under Review
Ks. Pre-print

Urn-tunnus
URN-tunnus on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste/osoite.
Dokumentille annettu URN-tunnus ei muutu, jos julkaisun identiteetti ja nimi pysyvät samana. URN-tunnus vaihdetaan vain, jos sisältö muuttuu merkittävästi. Samaa tunnusta ei milloinkaan anneta jollekin toiselle julkaisulle. URN-pohjainen tunniste annetaan vain digitaalisille dokumenteille.

Vihreä Open Access / Vihreä OA
ks. Green Open Access

Version of Record
Kustantajan taittama lopullinen versio valmiista artikkelista.