Avoimen julkaisemisen sanastoa Mitä tarkoittavat esimerkiksi final draft, embargo-aika tai Green OA? Lue

Avoin tiedonhaku

Apua avoimen julkaisukanavan löytämiseen

Kotimaisia julkaisuarkistoja

Osa seuraavien julkaisuarkistojen sisällöistä on vapaasti käytettävissä.

Avoimia julkaisuja

Avoimia julkaisuarkistoja

 • OpenDoar (maailmanlaajuinen avointen julkaisuarkistojen hakemisto)
 • OpenAIRE: avointen julkaisuarkistojen portaali
 • oaDOI - artikkeleiden Open Access -versioiden etsiminen DOI-tunnisteen avulla
 • BASE - Bielefeld Academic Search Engine - akateemisten tiedonlähteiden hakukone
 • arXiv.org - fysiikka, matematiikka
 • PubMed - lääketiede
 • RePEc - taloustieteet
 • SSRN - yhteiskuntatieteet

Google Scholar

Google Scholar - Googlen tieteellisen kirjallisuuden hakupalvelu. Etsii tutkimustietoa eri aloilta ja lähteistä mm. yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden tieteellisten organisaatioiden julkaisemia esitelmiä, tiivistelmiä ja artikkeleita

Tietoa kustantajien ja rahoittajien rinnakkaistallentamisen linjauksista

Lehtien ja kustantajien rinnakkaistallentamiskäytäntöjä ja -linjauksia voi tarkistaa alla olevista palveluista. Jos tietoa ei löydy, kannattaa tutustua lehden tai kustantajan verkkosivuihin tai olla heihin suoraan yhteydessä.

HUOM! Kun lähetät artikkelisi final draftin sähköpostitse osoitteella julkaisut@jamk.fi, JAMKin Julkaisupalvelut tarkistaa puolestasi kustantajan luvan rinnakkaistallentamiselle.

Kustantajien Open Access -ehdot

Green OA, Golden OA vai Hybridi OA? Selvitä kustantajien Open Access -linjaukset SHERPA/RoMEO -palvelusta, johon on listattu kustantajien linjauksia lehtiartikkeleiden rinnakkaistallennuksen ehdoista. Hakuja voi tehdä lehden tai kustantajan nimellä tai lehden ISSN-numerolla.

RoMEO-sivustolla käytetyt värikoodit kertovat, missä laajuudessa julkaisukanavan kustantaja sallii artikkeleiden rinnakkaistallennuksen:
GREEN = sallii final draftin tai publisher's version/PDF:n rinnakkaistallennuksen.
BLUE = sallii post-print tai publisher's version/PDF:n rinnakkaistallennuksen.
YELLOW = sallii vain pre-print version (kp. versio ei sovi Theseuksen rinnakkaistallennukseen)
WHITE = rinnakkaistallennusta ei yleisesti sallita

Rahoittajien linjaukset rinnakkaistallennuksesta

SHERPA/JULIET-verkkopalvelusta voit tarkistaa tutkimusrahoittajien vaatimukset rinnakkaistallentamisesta. Yhä useampi rahoittaja vaatii avointa julkaisemista!

 

 

Julkaisukanavien laadun ja luotettavuuden arvioinnin välineitä

- varo saalistavia kustantajia

Julkaisukanavan luotettavuuteen on hyvä perehtyä ellei lehti tai kustantaja ole entuudestaan tuttu. Tällöin on helpompi erottaa joukosta kirjoittajamaksuja kalastelevat, laadultaan heikot ns. saalistavat kustantajat, jotka lähestyvät asiantuntijoita esim. sähköpostitse. Näiden kyseenalaisin motiivein toimivien huijarikustantamojen nimet jäljittelevät usein arvostettujen lehtien ja kustantajien nimiä.

Kohtuullisten lisenssiehtojen lisäksi muutamaan asiaan kannattaa kiinnittää huomiota julkaisijaa valittaessa:

 • Ovatko lehden yhteystiedot, ISSN-numero, toimittajat ja toimituskunnan kokoonpano ja yhteystiedot merkitty selvästi ja luotettavia? Onko kustantajan sijaintitieto selvästi kerrottu?
 • Tutustu lehdessä julkaistujen artikkeleiden sisältöön - onko teksti laadukasta?
 • Lupaileeko kustantaja nopeaa ja "helppoa" prosessia julkaisulle - ole varuillasi. Jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, sitä se todennäköisesti onkin!
 • Saalistavien kustantajien nimet ovat usein hyvin lähelä alan tunnettuja julkaisijoita.
 • Onko julkaisu indekstoitu oman alan keskeisiin tietokantoihin (Web of Science tai Scopus)
 • Ovatko alasi asiantuntijat julkaisseet lehdessä?


Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus, jota voit käyttää apuna julkaisukanavan arvioinnissa.

Elsevierin SCImago-palvelu

JAMKin julkaisijan opas JAMKin ohjeet julkaisemiseen ja Open Access -kanavan valitsemiseen Lue

Avoin julkaiseminen Suomessa

Avoin tiede ja tutkimus -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä koulutusorganisaatioissa ja lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. Tarkoitus on, että avoimen tieteen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa niin yrityksissä kuin päätöksenteossa.

Avoin tiede ja kuvien käyttö

Tutustu Aalto-yliopiston sivuilta löytyvään ImagOA-oppaaseen, johon on koottu tietoa ja ohjeistusta tekijänoikeuksista käytettäessä kuvia mm. oppimateriaaleissa huomioiden niiden jatkokäyttö ja avoimuus. 

Avoimen tieteen verkkokurssi

Avoin tiede ja tutkimus -hanke on julkaissut kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Kurssi perehdyttää avoimen tieteen hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

Voit katsoa videon myös täältä »

Avoimuuden tietotesti - Testaa tietosi!

Avoimuuden tietotesti toimii avoimen tieteen osaamisen arvioinnin ja kehittämistarpeiden tunnistamisen työkaluna. Lyhyt testi muodostuu oikein ja väärin -väittämistä, jotka koskevat avoimen tieteen eri osa-alueita. Vastattuasi kaikkiin väittämiin, saat oikeat vastaukset ja oman tuloksesi sekä tietoa avoimen tieteen eri osa-alueilta. Tee testi!

Työkaluja tutkimusaineistojen hallintaan Miten teen aineistonhallintasuunnitelman? Mihin tallennan tutkimusaineistot ja miten? Ohjeet