Miksi julkaista?

• Julkaiseminen on osa asiantuntijatyötä ja tulosten näkyväksi tekemistä.
• Julkaisut ovat tärkeä keino tuoda esille JAMKin asiantuntijoiden osaamista.
• Julkaisut kertovat laadukkaasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.
• Julkaisu on meriitti myös tekijälleen.
• Julkaisut vaikuttavat myös JAMKin rahoitukseen.

Miten valitsen julkaisukanavan ja missä voin julkaista?

Julkaisukanavan valinnassa on tärkeää huomioida kohdeyleisö sekä kanavan laatu. Kirjoittaja valitsee artikkelilleen sopivan julkaisukanavan. Julkaisijan valinnassa tulee pyrkiä valitsemaan oman alan luotettavia ja laadukkaita julkaisijoita ja erityisesti suosien avoimia julkaisukanavia. Julkaisukanavan luotettavuuteen on hyvä perehtyä ellei lehti tai kustantaja ole entuudestaan tuttu.

Henkilöstön julkaisukanavia ovat:

 • JAMKin omat julkaisusarjat ja verkkolehdet
 • ammattilehdet
 • tieteelliset julkaisut
 • tapahtumajulkaisut (konferenssit)
 • sanomalehdet
 • videot, blogit ja oppimateriaalit.

Huomioithan OKM-julkaisutiedonkeruun vaatimukset mm. julkaisualustan osalta. Lue ohjeet!

Apua julkaisukanavan valintaan Löydä avoimia julkaisuja ja työkaluja julkaisukanavien laadun arviointiin Lue

Julkaise avoimesti - valitse Open Access

JAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen periaatteita eli julkaisemisessa suositaan oman alan avoimia julkaisijoita (Open Access).

Open Access eli avoin tiede tarkoittaa tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avointa saatavuutta. Open Access -julkaisuja voi jokainen verkossa vapaasti ja ilmaiseksi lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää. Open Access -julkaiseminen tapahtuu avoimissa verkkolehdissä tai rinnakkaistallentamisena julkaisuarkistoihin.

Muista aina rinnakkaistallennus - se on helppoa ja nopeaa!

Rinnakkaistallentaminen varmistaa tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden. Rehtorin päätöksellä (10/2016) kaikki JAMKin henkilökunnan tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan ammattikorkeakoulujen yhteiseen julkaisuarkistoon eli Theseukseen ellei kustantaja sitä kiellä. Myös julkaisut, jotka on julkaistu avoimesti Open Access -kanavissa, tulee rinnakkaistallentaa. JAMK Julkaisupalvelut auttaa rinnakkaistallentamisessa - linkki ohjeisiin alla.

Tieteen avoimuudesta hyötyvät kaikki joten yhä useammat rahoittajat vaativat julkaisujen avointa saatavuutta. Suuri osa tiedekustantajista on tunnistanut tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden rinnakkaistallennustarpeet ja sallii artikkelin tietyn version rinnakkaistallennuksen asettamallaan viiveajalla.

Rinnakkaistallentaminen JAMKissa Miten rinnakkaistallentaminen tapahtuu? Mitä kirjoittajan tarvitsee tehdä? Ohjeet
Avoin julkaiseminen JAMKissa JAMKin avoimen julkaisemisen periaatteet ja rinnakkaistallennuksen hyödyt Lue

Avoin julkaiseminen - Mitä, miten ja miksi?

Irene Ylönen (JYU) kertoo mm.  avoimen julkaisemisen eri tavoista ja hyödyistä.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Open Access -julkaisumallit

Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

Julkaisun avoimuus tarkoittaa, että koko julkaisu on verkossa ilmaiseksi ja esteettömästi kaikkien käytettävissä. Kustantajat tarjoavat julkaisun avoimeksi tekemiseen eri Open access -julkaisumalleja. Huomioitavana erona niissä on maksaako julkaisun avoimeksi saaminen:

Green Open Access

 • Artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä, jonka kustantaja sallii lehdessään julkaistun artikkelin tietyn version rinnakkaistallentamisen kaikille avoimessa julkaisuarkistossa (esim. korkeakoulujen avoimessa julkaisuarkistossa kuten Theseuksessa).
 • Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.
 • Kustantaja voi vaatia rinnakkaistallenteen avautumiselle tietyn viiveen eli ns. embargo-ajan.
 • JAMK suosittelee henkilökuntaansa valitsemaan artikkeleilleen Green Open Access -mallin julkaisijoita.

Useimmat tiedekustantajat ja -julkaisut noudattavat Open Accessin vihreää linjaa eli sallivat tutkimusartikkelin tietyn version (yleensä final-draftin) rinnakkaistallentamisen tutkijan oman korkeakoulun avoimeen julkaisuarkistoon viimeistään tietyn viiveen eli embargo-ajan jälkeen.

Gold Open Access

Lehti ja artikkelit ovat täysin avoimesti saatavilla ja ilmainen sen lukijoille, mutta lehden kustantaja perii kirjoittajamaksuja (APC, article processing charge) artikkelien kirjoittajilta (organisaatiolta). Esimerkiksi hankkeen tutkimuskuluihin on saatettu sisällyttää näitä kirjoittajamaksuja.

Hybridi Open Access

Tiedejulkaisun artikkeleista vain osa on avoimesti saatavilla ja tästä peritään erillinen maksu. Kustantaja perii sekä kirjoittajamaksuja että tilausmaksuja lukijoilta. Julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa ei suositella.

 
Avoin tiede - Open Access Mitä on tarkoittaa Avoin tiede? Mitä hyötyä siitä on? Lue lisää

Julkaisusopimus kustantajan kanssa

Artikkelin kirjoittajat tekevät julkaisusopimuksen kustantajan kanssa yleensä tekijänoikeuden haltijoina. Kustantajan kanssa julkaisusopimusta tehdessään, artikkelin tekijän tulee pyrkiä säilyttämään rinnakkaistallennusoikeudet oman organisaation julkaisuarkistoon (JAMKissa Theseus). Useimmat kustantajat sallivat sen tietyin ehdoin.

Sopimuksessa määritellään:

 • artikkelin versio, jonka rinnakkaistallentamisen kustantaja sallii. Yleensä sallittu versio on (final draft / post-print) eli sisällöltään viimeinen kirjoittajalta lähtenyt (mahdollisen vertaisarvioidun läpikäynyt käsikirjoitus), jossa kustantajan taittotyö kuten logo tai sivunumerointi ei vielä näy.

 • kustantajan yleensä asettama viive rinnakkaistallentamiselle (embargo-aika), jonka aikana rinnakkaistallennetta ei saa julkaista. Rinnakkaistallennettava tiedosto voidaan kuitenkin tallentaa julkaisuarkistoon heti ja se ajastetaan avautumaan määritetyn embargon jälkeen.

HUOM! JAMKissa tulee rinnakkaistallentaa kaikki tieteelliset artikkelit ellei kustantaja sitä erikseen kiellä.

Kysy lisää JAMKin julkaisupalveluilta

Julkaisupalvelut koordinoi JAMKin sarjajulkaisuja ja verkkolehtiä ja tukee henkilöstöä avoimessa julkaisemisessa.

Räisänen Hanna

Räisänen Hanna

Julkaisukoordinaattori, Publications Coordinator
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358408650801
Näytä lisää