JAMK on osana suomalaista tutkimusyhteisöä sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Niiden mukaisesti edistämme avoimuutta perusarvona toiminnassamme ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla mahdollisimman avoimesti yritysten ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä. JAMKin avoimen tieteen periaatteet ja ohjeet aineistojen hallintaan löydät tarkemmin Aineistonhallinnan oppaastamme ja julkaisujan ohjeen Julkaisijan oppaastamme.

JAMKin avoimen tieteen periaatteet on kirjattu lisäksi JAMKin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan. JAMKin toiminnassa noudatetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) koskevaa ohjetta.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueet

Avoin tiede ja tutkimus periaate, joka kattaa niin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuin opetuksenkin. Sen neljä keskeistä osa-aluetta ovat

 1. Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri
 2. Julkaisujen avoimuus
 3. Tutkimusaineistojen- ja menetelmien avoimuus
 4. Avoin oppiminen

Ammattikorkeakouluissa keskeisessä roolissa avoin TKI-toiminta

 • Tarkoittaa avoimia julkaisuja + avoimia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä. Julkaisutoiminnan avoimuudella tarkoitetaan sitä, että julkaisu on kenen tahansa saatavissa verkon kautta.
 • Tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
 • Useat hankerahoittajat vaativat aineistonhallinnan suunnittelua ja julkaisujen avointa saatavuutta.
 • Julkaisujen pysyvä ja avoin saatavuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla julkaisut korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon (JAMKilla Theseus).
 • Aineistonhallinnan suunnittelu toteutetaan aineistonhallintasuunnitelmalla.
 • JAMKissa tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on aloitettu  vuonna 2016 toimitusjohtajan päätöksellä.

Avoin tiede on hyödyksi kaikille

 • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
 • Avoimen tiedon tuottaminen on meriitti myös tekijälleen.
 • Avoin tiede edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkijoita, hankehenkilöstöä ja hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua kokonaisuudessaan, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa.
 • Avoin oppiminen madaltaa oppimisen esteitä ja lisää sen saavutettavuutta mm. avoimien oppimateriaalien ja käytänteiden kautta. Myös digitaalisuudella on tässä keskeinen rooli.
 • JAMKin henkilökunnan tuottamien kirjallisten julkaisujen avoimuus on ollut viime vuosina yli 85 % (OKM:n tiedonkeruu). JAMK seuraa avoimuuden kehittymistä säännöllisesti. Julkaisuja voi tarkastella Juuli.fi-palvelussa.
ATT JAMKissa JAMKin Aineistonhallinnan opas Lue lisää
TKI-projektit Tutustu JAMKin projektien sisältöihin ja tuloksiin Lue lisää!

Kysyttävää avoimesta tieteestä JAMKissa? Ota yhteyttä: att@jamk.fi

Mitä on avoin TKI-toiminta?

Saatavilla olevat tulokset, aineistot ja julkaisut synnyttävät vaikuttavaa TKI-toimintaa!

Voit katsoa videon myös täältä »

Yhteystiedot

Makkonen Teemu

Makkonen Teemu

Kirjastonjohtaja, Library Director
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405946587
Näytä lisää