Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Suomessa ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Näin ollen julkisesti rahoitetun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten tulee olla avoimesti verkossa kenen tahansa saavutettavissa. JAMK on sitoutunut avoimuuden periaatteiden noudattamiseen TKI-toiminnassa, ja ne on kirjattu JAMKin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan. JAMKin julkaisuissa noudatetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) koskevaa ohjetta.

Avoin tiede ja tutkimus

= ammattikorkeakouluissa Avoin TKI-toiminta

 • Tarkoittaa avoimia julkaisuja + avoimia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä. Julkaisutoiminnan avoimuudella tarkoitetaan sitä, että julkaisu on kenen tahansa saatavissa verkon kautta.
 • Tutkimustulokset, tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa.
 • Useat hankerahoittajat vaativat aineistonhallinnan suunnittelua ja julkaisujen avointa saatavuutta.
 • Julkaisujen pysyvä ja avoin saatavuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla julkaisut korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon (JAMKilla Theseus)
 • Aineistonhallinnan suunnittelu toteutetaan aineistonhallintasuunnitelmalla (TUULI-työkalu)
 • JAMKissa tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on aloitettu  vuonna 2016 toimitusjohtajan päätöksellä.

Avoin tiede on hyödyksi kaikille

 • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
 • Avoin tiede edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkijaa, hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa.
 • JAMKin henkilökunnan tuottamien kirjallisten julkaisujen avoimuus on noin 89 % (OKM:n tiedonkeruu 2018). JAMK seuraa avoimuuden kehittymistä säännöllisesti.
 • Julkaisuja voi tarkastella Juuli.fi-palvelussa.
ATT JAMKissa JAMKin Aineistonhallinnan opas Lue lisää

Kysyttävää avoimesta tieteestä JAMKissa? Ota yhteyttä: att@jamk.fi

Avoin TKI-toiminta toimintatapana

Seliina Päällysaho (SeAMK) kertoo Avoimesta TKI-toiminnasta ammattikorkeakouluissa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Avoin TKI JAMKissa

Teemu Makkonen kertoo miten avoin TKI, tutkimusaineistojen hallinta ja rinnakkaistallentaminen hoidetaan JAMKissa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Avoin julkaiseminen - Mitä, miten ja miksi?

Irene Ylönen (JYU) kertoo mm.  avoimen julkaisemisen eri tavoista ja hyödyistä.

Voit katsoa videon myös täältä »

Yhteystiedot

Makkonen Teemu

Makkonen Teemu

Kirjastonjohtaja, Library Director
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405946587
Näytä lisää