Käynnissä olevia projekteja

Etäkuntoutus fysioterapian ja toimintaterapian vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa: kirjallisuuskatsaus. 1.9.2021 - 31.3.2023 KELA Kansaneläkelaitos Laukaa kulttuurimatkailukohteena 1.9.2021 - 31.8.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Aktiivinen ja hyvinvoiva kampus 1.6.2021 - 31.5.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Alanen-järven kunnostussuunnitelma 1.5.2021 - 31.10.2021 Muu kansallinen OSU - Opettajaksi Suomeen 1.4.2021 - 31.12.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Treenitila Killeri 1.4.2021 - 31.12.2021 Keski-Suomen kehittämisrahasto Tulevaisuuden maanviljelijät 1.4.2021 - 31.12.2022 Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus) JoPo - Joustavia polkuja työelämään 1.2.2021 - 30.6.2023 Muu kansallinen Lapsen tukena: Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä 1.1.2021 - 31.12.2022 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) OHKE - Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen 1.1.2021 - 31.12.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) MaVaN - Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa 1.11.2020 - 31.12.2021 Muu kansallinen Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age 1.9.2020 - 31.8.2024 Suomen Akatemia Vanhuspalveluiden johtaminen 1.9.2020 - 31.8.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) UJOPK Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju OsaajaKS 1.8.2020 - 31.7.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) AKO - Vankien työllistymisen edistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessia kehittämällä 1.2.2020 - 31.7.2022 KELA Kansaneläkelaitos Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa 1.2.2020 - 31.1.2022 Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus) CopaGloba - Learning to coparent: A longitudinal, cross-national study on construction of coparenting in transition to parenthood 1.9.2019 - 31.8.2023 Suomen Akatemia PA-MU -kotihoitoon - Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla 1.9.2019 - 31.12.2021 Työsuojelurahasto E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) 1.8.2019 - 31.8.2021 Kansallinen maakunnan kehittämisrahasto REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation 1.4.2019 - 31.3.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Näytä lisää

Päättyneitä projekteja

Etäkuntoutusta Keski-Suomeen 1.12.2020 - 30.6.2021 Keski-Suomen kehittämisrahasto CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 1.5.2020 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) SÄRKIJÄRVEN KUNNOSTUS- JA VESIENSUOJELUSUUNNITELMA 1.4.2020 - 31.12.2020 Muu kansallinen Keski-Suomen alueopaskoulutus 1.1.2020 - 30.9.2021 Keski-Suomen kehittämisrahasto Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa 1.1.2020 - 31.10.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto ROUKAPURON KUNNOSTUS- JA VESIENSUOJELUSUUNNITELMA 1.8.2019 - 31.10.2020 Muu kansallinen Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio 1.4.2019 - 30.4.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto VerKo - Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa 1.2.2019 - 31.3.2021 Työsuojelurahasto IKÄ-MATKA - Ikääntyneiden ryhmämuotoisen kuntoutusintervention arvioinnin ja seurannan työkalun kehittäminen Kelan IKKU-kuntoutuksessa 1.8.2018 - 31.3.2021 KELA Kansaneläkelaitos APOA - Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa 1.3.2018 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) SOTE-PEDA 24/7 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvoinnin kehittäminen 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) MATKA - Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille 1.2.2018 - 31.12.2020 KELA Kansaneläkelaitos Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot 1.2.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Osaamismerkki-järjestelmän kehittäminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa 27.12.2017 - 31.3.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Tasa-arvoa ja reformia 1.12.2017 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen 1.8.2017 - 29.2.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Toimintaa ja kohtaamisia 1.8.2017 - 31.7.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä (221004) 1.3.2017 - 31.12.2018 Muu rahoitus Opettajien yrittäjyysmittariston jalkauttaminen 1.2.2017 - 31.1.2020 Muu rahoitus Näytä lisää