Käynnissä olevia projekteja

Etäkuntoutusta Keski-Suomeen 1.12.2020 - 30.6.2021 Keski-Suomen kehittämisrahasto Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age 1.9.2020 - 31.8.2024 Suomen Akatemia Vanhuspalveluiden johtaminen 1.9.2020 - 30.11.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) UJOPK Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju OsaajaKS 1.8.2020 - 31.7.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 1.5.2020 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) SÄRKIJÄRVEN KUNNOSTUS- JA VESIENSUOJELUSUUNNITELMA 1.4.2020 - 31.12.2020 Muu kansallinen AKO - Vankien työllistymisen edistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessia kehittämällä 1.2.2020 - 31.7.2022 KELA Kansaneläkelaitos Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa 1.2.2020 - 31.1.2021 Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus) Keski-Suomen alueopaskoulutus 1.1.2020 - 30.9.2021 Keski-Suomen kehittämisrahasto Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa 1.1.2020 - 31.12.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto CopaGloba - Learning to coparent: A longitudinal, cross-national study on construction of coparenting in transition to parenthood 1.9.2019 - 31.8.2023 Suomen Akatemia PA-MU -kotihoitoon - Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla 1.9.2019 - 31.12.2021 Työsuojelurahasto E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) 1.8.2019 - 31.8.2021 Kansallinen maakunnan kehittämisrahasto ROUKAPURON KUNNOSTUS- JA VESIENSUOJELUSUUNNITELMA 1.8.2019 - 31.10.2020 Muu kansallinen REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation 1.4.2019 - 31.3.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) VerKo - Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa 1.2.2019 - 31.3.2021 Työsuojelurahasto H2C - Highway 2 Code 1.1.2019 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Kouluttaa kaupallisen alan korkeakoulututkinnon omaavista tietojenkäsittelyn tradenomeja, työttömien diplomikoulutukset 1.1.2019 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) CYBERDI 1.10.2018 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Oppijan oikeus - opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajan koulutuksen kehittämiskohteena 1.10.2018 - 30.9.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Näytä lisää

Päättyneitä projekteja

Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio 1.4.2019 - 30.4.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen 1.8.2017 - 29.2.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Toimintaa ja kohtaamisia 1.8.2017 - 31.7.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä (221004) 1.3.2017 - 31.12.2018 Muu rahoitus Digisti yhdessä 1.1.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Innoke- Innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö 1.1.2017 - 31.12.2017 Keski-Suomen kehittämisrahasto Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa 1.1.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete – kompetens – karriär) 1.1.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Teknologiset ratkaisut mikrolevän kasvattamiseen suljetussa järjestelmässä 1.12.2016 - 31.5.2018 Muu rahoitus Kukoistava kotihoito- Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen 1.10.2016 - 31.10.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) T-IKKU 1.8.2016 - 31.7.2018 KELA Kansaneläkelaitos Digiliike - liiketoiminnan ja palvelun uudet ulottuvuudet 1.1.2016 - 31.7.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Levien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Keski-Suomessa. (1989) 1.10.2015 - 30.6.2016 Keski-Suomen kehittämisrahasto Yrittäjyys yhdistää 1.2.2015 - 31.10.2016 Keski-Suomen kehittämisrahasto 5371 MAUSTE - Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen 1.1.2015 - 31.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus - Selvitys Keski-Suomen alueella (1915) 1.8.2014 - 30.6.2015 Muu rahoitus Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2014-2015 (1918) 1.5.2014 - 31.12.2015 Muu kansallinen Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille 24.3.2014 - 15.12.2014 Sitra AIRA - Aikuiskoulutuksen innovatiiviset rakenteet 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) AmPro - Ammatillisten prosessien laatu ja kehittyminen 1.1.2014 - 30.6.2014 Muu kansallinen Näytä lisää