jamk.fi
[Error: Unable to find the property named 'TopContentArea'.]

Käynnissä olevia projekteja

Päättyneitä projekteja

Innoke- Innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö 1.1.2017 - 31.12.2017 Keski-Suomen kehittämisrahasto Levien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Keski-Suomessa. 1.10.2015 - 30.6.2016 Keski-Suomen kehittämisrahasto Yrittäjyys yhdistää 1.2.2015 - 31.10.2016 Keski-Suomen kehittämisrahasto MAUSTE - Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen 1.1.2015 - 31.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus - Selvitys Keski-Suomen alueella 1.8.2014 - 30.6.2015 Muu rahoitus Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2014-2015 1.5.2014 - 31.12.2015 Muu kansallinen Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille 24.3.2014 - 15.12.2014 Sitra AIRA - Aikuiskoulutuksen innovatiiviset rakenteet 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) AmPro - Ammatillisten prosessien laatu ja kehittyminen 1.1.2014 - 30.6.2014 Muu kansallinen Co-working learning space 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Vaikuttavat tavat, näyttöön perustuva toiminta sote-alalla 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) YAMK-opiskelija TKI-osaajana ja osaamisen siirtäjänä korkeakoulun ja työelämän välillä 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Vesipihikerrostalo 4.10.2013 - 13.12.2013 Sitra Kevyet koneet metsänhoidossa 1.10.2013 - 30.6.2015 Keski-Suomen kehittämisrahasto Korkeakouludiplomikokeilu 18.9.2013 - 30.4.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Haja-asutusalueen jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2013-2014 1.3.2013 - 31.12.2014 Muu kansallinen Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa 1.1.2013 - 31.12.2015 Muu kansallinen Take care 24/7 - Työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa - ratkaisumalleja ja (itsensä) johtamisen välineitä 1.1.2013 - 31.12.2014 Työsuojelurahasto TuTa - Tunne- ja turvataidot osaamiseksi 2013-2014 1.1.2013 - 31.12.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) ICF-luokituksen juurruttaminen lääkinnälliseen kuntoutukseen: suosituksista pysyviin ja kehittyviin käytäntöihin 1.8.2012 - 31.3.2014 KELA Kansaneläkelaitos Näytä lisää