jamk.fi

Käynnissä olevia projekteja

Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla 1.9.2019 - 31.8.2021 Työsuojelurahasto Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio 1.4.2019 - 29.2.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation 1.4.2019 - 31.3.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) VAATIVAN ERITYISEN TUEN ERIKOISTUMUSKOULUTUS 1.3.2019 - 12.12.2024 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) H2C - Highway 2 Code 1.1.2019 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Kouluttaa kaupallisen alan korkeakoulututkinnon omaavista tietojenkäsittelyn tradenomeja, työttömien diplomikoulutukset 1.1.2019 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) CYBERDI 1.10.2018 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Ristiinopiskelun kehittäminen 1.10.2018 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa 1.9.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) IKÄ-MATKA - Ikääntyneiden ryhmämuotoisen kuntoutusintervention arvioinnin ja seurannan työkalun kehittäminen Kelan IKKU-kuntoutuksessa 1.8.2018 - 31.12.2020 KELA Kansaneläkelaitos Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin 1.5.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) yleSHarviointi 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) MATKA - Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille 1.2.2018 - 31.12.2019 KELA Kansaneläkelaitos Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen 1.2.2018 - 30.9.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot 1.2.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) DigiCampus, Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut 1.1.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) ENERGIATUOTANNON JA –KÄYTÖN TULEVAISUUS MAATILOILLA 1.1.2018 - 31.12.2020 Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus) Osaamismerkki-järjestelmän kehittäminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa 27.12.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Tasa-arvoa ja reformia 1.12.2017 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Näytä lisää

Päättyneitä projekteja

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä 1.3.2017 - 31.12.2018 Muu rahoitus Innoke- Innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö 1.1.2017 - 31.12.2017 Keski-Suomen kehittämisrahasto Teknologiset ratkaisut mikrolevän kasvattamiseen suljetussa järjestelmässä 1.12.2016 - 31.5.2018 Muu rahoitus Kukoistava kotihoito- Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen 1.10.2016 - 31.10.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) T-IKKU 1.8.2016 - 31.7.2018 KELA Kansaneläkelaitos Levien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Keski-Suomessa. (1989) 1.10.2015 - 30.6.2016 Keski-Suomen kehittämisrahasto Yrittäjyys yhdistää 1.2.2015 - 31.10.2016 Keski-Suomen kehittämisrahasto 5371 MAUSTE - Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen 1.1.2015 - 31.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus - Selvitys Keski-Suomen alueella (1915) 1.8.2014 - 30.6.2015 Muu rahoitus Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2014-2015 (1918) 1.5.2014 - 31.12.2015 Muu kansallinen Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille 24.3.2014 - 15.12.2014 Sitra AIRA - Aikuiskoulutuksen innovatiiviset rakenteet 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) AmPro - Ammatillisten prosessien laatu ja kehittyminen 1.1.2014 - 30.6.2014 Muu kansallinen Co-working learning space (9949) 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Vaikuttavat tavat, näyttöön perustuva toiminta sote-alalla (9950) 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) YAMK-opiskelija TKI-osaajana ja osaamisen siirtäjänä korkeakoulun ja työelämän välillä (9952) 1.1.2014 - 31.12.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Vesipihikerrostalo 4.10.2013 - 13.12.2013 Sitra Kevyet koneet metsänhoidossa (1737) 1.10.2013 - 30.6.2015 Keski-Suomen kehittämisrahasto Korkeakouludiplomikokeilu (9946) 18.9.2013 - 30.4.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Haja-asutusalueen jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2013-2014 1.3.2013 - 31.12.2014 Muu kansallinen Näytä lisää