Käynnissä olevia projekteja

Joustavia polkuja työelämään 1.3.2021 - 31.7.2023 Muu kansallinen Etäkuntoutusta Keski-Suomeen 1.12.2020 - 30.6.2021 Keski-Suomen kehittämisrahasto Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age 1.9.2020 - 31.8.2024 Suomen Akatemia Vanhuspalveluiden johtaminen 1.9.2020 - 30.11.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) UJOPK Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju OsaajaKS 1.8.2020 - 31.7.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 1.5.2020 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) SÄRKIJÄRVEN KUNNOSTUS- JA VESIENSUOJELUSUUNNITELMA 1.4.2020 - 31.12.2020 Muu kansallinen AKO - Vankien työllistymisen edistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessia kehittämällä 1.2.2020 - 31.7.2022 KELA Kansaneläkelaitos Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa 1.2.2020 - 31.1.2022 Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus) Keski-Suomen alueopaskoulutus 1.1.2020 - 30.9.2021 Keski-Suomen kehittämisrahasto CopaGloba - Learning to coparent: A longitudinal, cross-national study on construction of coparenting in transition to parenthood 1.9.2019 - 31.8.2023 Suomen Akatemia PA-MU -kotihoitoon - Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla 1.9.2019 - 31.12.2021 Työsuojelurahasto E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) 1.8.2019 - 31.8.2021 Kansallinen maakunnan kehittämisrahasto REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation 1.4.2019 - 31.3.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) VerKo - Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa 1.2.2019 - 31.3.2021 Työsuojelurahasto H2C - Highway 2 Code 1.1.2019 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Kouluttaa kaupallisen alan korkeakoulututkinnon omaavista tietojenkäsittelyn tradenomeja, työttömien diplomikoulutukset 1.1.2019 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) CYBERDI 1.10.2018 - 31.12.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Oppijan oikeus - opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajan koulutuksen kehittämiskohteena 1.10.2018 - 30.9.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Ristiinopiskelun kehittäminen 1.10.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Näytä lisää

Päättyneitä projekteja

Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa 1.1.2020 - 31.10.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto ROUKAPURON KUNNOSTUS- JA VESIENSUOJELUSUUNNITELMA 1.8.2019 - 31.10.2020 Muu kansallinen Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio 1.4.2019 - 30.4.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto SOTE-PEDA 24/7 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvoinnin kehittäminen 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Osaamismerkki-järjestelmän kehittäminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa 27.12.2017 - 31.3.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Tasa-arvoa ja reformia 1.12.2017 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen 1.8.2017 - 29.2.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Toimintaa ja kohtaamisia 1.8.2017 - 31.7.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä (221004) 1.3.2017 - 31.12.2018 Muu rahoitus Opettajien yrittäjyysmittariston jalkauttaminen 1.2.2017 - 31.1.2020 Muu rahoitus Digisti yhdessä 1.1.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi 1.1.2017 - 30.4.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Innoke- Innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö 1.1.2017 - 31.12.2017 Keski-Suomen kehittämisrahasto Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa 1.1.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1.1.2017 - 31.7.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete – kompetens – karriär) 1.1.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Teknologiset ratkaisut mikrolevän kasvattamiseen suljetussa järjestelmässä 1.12.2016 - 31.5.2018 Muu rahoitus Kukoistava kotihoito- Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen 1.10.2016 - 31.10.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus) T-IKKU 1.8.2016 - 31.7.2018 KELA Kansaneläkelaitos Näytä lisää